A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

ARV และผู้ว่าฯ กทม. ร่วมหารือการจัดแข่งขัน Drone Racing League ระดับโลก

(31 ม.ค. 66) บริษัท AI and Robotics Ventures ประชุมหารือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องความร่วมมือการจัดการแข่งขัน Drone Racing League (DRL) ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

การประชุมในวันนี้ เป็นการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัด Drone Racing League (DRL) ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันการบังคับโดรนความเร็วสูง 90 MPH โดยผู้บังคับมืออาชีพผ่านวิดีโอสตรีมมิงที่ถ่ายจากโดรน สำหรับ DRL เปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2559 ได้รับความสนใจมากมายจากผู้คนทั่วโลก และมีโครงการจัดการแข่งขัน ณ ประเทศไทย หากความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครมีความเป็นไปได้ ก็จะเกิดประโยชน์ในหลายมิติ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว จากการเดินทางเข้ามาของผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมทั่วโลก ด้านการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ด้านการพัฒนาคน โดยที่ผ่านมามีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. ที่มีความสามารถด้านการแข่งขันบังคับโดรนในระดับประเทศ ซึ่งจะได้รับความรู้และประสบการณ์มากขึ้นหากมีการจัดการแข่งขันระดับโลก ณ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

การประชุมวันนี้ มีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คุณ PEARLY INGKAKUL Senior Global Partnership Liaison บริษัท AI and Robotics Ventures คุณ JEFFERY LAU JUNE KEAT Business Development Team Lead บริษัท AI and Robotics Ventures และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Share your love