A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

ARV ส่งนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานสัมมนา “เมืองยั่งยืน 2023” หนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกระดับ ผ่านการส่ง บริษัทในเครือ อย่างบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “VARUNA” ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ “BEDROCK” ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการวิเคราะห์ฐานข้อมูลพื้นที่อัจฉริยะ เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมภายใต้โครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญเรื่องเมืองสีเขียว หรือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บูธปตท.สผ. เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ 

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายของงานสัมมนาเมืองยั่งยืน 2023 ต้องการสร้างการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ เช่น มิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคม รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่พื้นฐานของชีวิตคนในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเออาร์วีที่ต้องการนำความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มาใช้พัฒนาความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกให้กับทั้งอุตสาหกรรม องค์กร และบุคคลทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยได้ส่งนวัตกรรมที่มาจากการพัฒนาของทั้งสองบริษัทในเครือ ได้แก่

Smart Forest Solution จาก VARUNA 

การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว (Green Area Management) โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียม โดรนมัลติสเปกตรัม และแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านเทคโนโลยี VLM Forest Platform แพลตฟอร์มแสดงผลข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยวางแผนติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่พื้นที่และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศไปใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สีเขียว และสามารถคำนวณคาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์มได้ในรูปแบบใหม่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ (Large Scale Carbon credit Solution) โดยการบูรณาการเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite) ภาพถ่ายจากโดรนสำรวจและข้อมูลภาคพื้นดิน หรือโดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectral Drone) เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แก้ Pain Point จากการทำงานภาคป่าไม้ในอดีตที่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ 100% ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน โดยเฉพาะกรณีที่ต้องลงพื้นที่ที่มีความซับซ้อนสูง

Smart City Data Platform จาก BEDROCK

แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้วางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเมืองที่มีความซับซ้อนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่เมือง และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยที่ผ่านมาทาง BEDROCK ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองให้กับท้องถิ่นไทยกว่า 100 แห่ง และระบบเพื่อการสนับสนุนการบริการประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ระบบเพื่อการจัดเก็บภาษี เป็นต้น ทลายข้อจำกัดที่หน่วยงานท้องถิ่นขาดข้อมูลดูแลเมืองและประชาชน เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหารวมถึงพัฒนาชีวิตคนภายในท้องถิ่น เพื่อผลักดันท้องถิ่นไทยสู่ “เมืองแห่งนวัตกรรมที่ดูแลคนในเมือง”

“ตลอดระยะเวลางานทั้ง 2 วัน การจัดแสดงนวัตกรรมของทั้งสองหน่วยธุรกิจได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานท้องถิ่น/จังหวัด/รัฐส่วนกลาง บุคลากรทางการศึกษา สถาปนิก นักออกแบบชุมชนเมือง สมาชิกสภาหอการค้าจังหวัด ฯลฯ โดยเออาร์วีคาดหวังว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้จะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักของงานสัมมนา” ดร.ธนา กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเทคโนโลยีจาก บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://arv231025.onebytespace.com และสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล Sales@arv231025.onebytespace.com หรือ โทร 02-078-4000 

Share your love