A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Category PR News

Bedrock และเทศบาลนครยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครยะลา เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองสะเดา เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลตำบลลำพญา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลลำพญา เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด คุณทองเล็กปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ คุณขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…

ARV และผู้ว่าฯ กทม. ร่วมหารือการจัดแข่งขัน Drone Racing League ระดับโลก

(31 ม.ค. 66) บริษัท AI and Robotics Ventures ประชุมหารือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องความร่วมมือการจัดการแข่งขัน Drone Racing League (DRL) ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การประชุมในวันนี้ เป็นการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัด Drone Racing League (DRL) ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันการบังคับโดรนความเร็วสูง 90 MPH โดยผู้บังคับมืออาชีพผ่านวิดีโอสตรีมมิงที่ถ่ายจากโดรน สำหรับ DRL เปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2559 ได้รับความสนใจมากมายจากผู้คนทั่วโลก และมีโครงการจัดการแข่งขัน ณ ประเทศไทย หากความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครมีความเป็นไปได้ ก็จะเกิดประโยชน์ในหลายมิติ…

เออาร์วีจัดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จํากัด ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในกลุ่มปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), หน่วยบริหารทุนและจัดการทุนด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องบงกชรัตน์  3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช คุณไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยรศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม​สนับสนุนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาพ ด้านคุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…

ARV จับมือ กรมทางหลวง ส่ง HORRUS เทคโนโลยีโดรนไร้คนขับ สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ผนึกความร่วมมือกับกรมทางหลวง ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” (ฮอรัส) ในรูปแบบ Drone-in-a box-solution เป็นรายแรกในประเทศไทย มาใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการจราจร และเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ บนเส้นทางหลวงขาออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) กล่าวว่า “ARV ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาต่อยอด เพื่อยกระดับการบริหารจัดการการจราจร จึงได้มอบหมายให้หน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ที่ชื่อว่า ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ HORRUS มาสำรวจสภาพการจราจรให้กับกรมทางหลวงเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยได้นำเทคโนโลยีที่สำคัญ Location Intelligence Platform และเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรหรือหน่วยงาน…

บริษัท วรุณา (ประทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป และนายสินธู ศตวิริยะ (ลำดับที่ 1 จากขวา)หัวหน้างานกลุ่มธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี และ นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ (ลำดับที่ 3 จากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วรุณา (ประทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์  และนางสาวธนัญญา ศรีภักดี (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) เจ้าหน้าฝ่ายขาย บริษัท บูโร เวอริทัส…

ROVULA และ MARSUN ร่วมพัฒนา “Xgateway” เรืออัตโนมัติไร้คนขับ เพื่อใช้ในภารกิจตรวจสอบท่อปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติใต้ทะเล 

ROVULA หรือ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Subsea IRM (Inspection Repair & Maintenance) ที่ให้บริการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสำรวจ และซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเลอย่างครบวงจร ในเครือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ร่วมกับ MARSUN หรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในการต่อเรือด้วยวัสดุคุณภาพสูงให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมพัฒนา “Xgateway” เรืออัตโนมัติไร้คนขับ (Autonomous Surface Vehicle…