งานสัมมนา GTC 2022 : 5th GIS Software Technology Conference

26 July 2022

งานสัมมนา GTC 2022 : 5th GIS Software Technology Conference

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา SKYLLER Solutions ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมนา GTC 2022: 5th GIS Software Technology Conference ณ โรงแรม [email protected] Design Hotel Bangkok โดยภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.ศิวัตม์ สายบัว CEO และ Co-Founder ของ SKYLLER Solutions เองก็ได้ร่วมแชร์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS เช่นกัน โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต นวัตกรรมเด่นๆ และเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลต์น่าจับตามอง ดังนี้

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น : การสำรวจและการเก็บข้อมูล GIS ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการเมืองดีขึ้นได้ในหลายๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ, เศรษฐกิจอัจฉริยะ, ขนส่งอัจฉริยะ, พลังงานอัจฉริยะ, พลเมืองอัจฉริยะ, การดำรงชีวิตอัจฉริยะ, การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ เป็นต้น
ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เห็นอดีต ปัจจุบัน ช่วยในการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต และทำให้การบริหารจัดการเมืองและทรัพยากรเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูล GIS สู่แบบจำลอง 3 มิติและการประยุกต์ที่หลากหลาย : แบบจำลอง 3 มิติก็เป็นข้อมูล GIS อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น 
- การวัดขนาดหรือพื้นที่ที่สนใจ
- การใช้งานกับระบบนำร่องของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Self Driving Vehicle)
- การเก็บข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในอดีตและปัจจุบันเพื่อแยกแยะข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ เช่น ข้อมูลการเก็บภาษีที่ดิน ภาษีป้าย
- การใช้แบบจำลอง 3 มิติและ AI พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
- การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างกายภาพในเมือง (Digital Twin) จำลองการไหลของน้ำด้วยข้อมูลความสูงและพื้นผิวเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

Related News

AI and Robotics Ventures Company Limited
Bhiraj Tower at Sathon Building C 
33, 31, 31/1 S Sathon Rd, Yannawa Sathon, Bangkok 10120
[email protected]

Copyright©2020 AI and Robotics Ventures Company Limited, All Rights Reserved.