งาน “Harnessing Our Digital Future with AI” ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจาก Startup และ Tech Professional ภาคเหนือ

19 April 2022

งาน “Harnessing Our Digital Future with AI” ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจาก Startup และ Tech Professional ภาคเหนือ

ภาพบรรยากาศของงาน Harnessing our Digital Future with AI ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565 จัดขึ้นโดยบริษัท  AI and Robotics Ventures (ARV) ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัลภายใต้ ปตท.สผ. โดยมุ่งเน้นไปยังเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและธุรกิจในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในโลกอนาคต

ภายในงานได้มีการร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและมุมมอง ตลอดจนบทบาทในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้ก่อตั้งธุรกิจจาก ARV รวมไปถึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากต่างประเทศเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก โดยเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอไอเดียเชิงธุรกิจแบบรายบุคคล เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่อาจจะได้ร่วมงานกันในอนาคตกับ ARV 

ทั้งนี้ทาง ARV ต้องขอขอบคุณเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ตลอดจนบุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ให้ความสนใจในด้านที่เกี่ยวข้อง

Related News

AI and Robotics Ventures Company Limited
Bhiraj Tower at Sathon Building C 
33, 31, 31/1 S Sathon Rd, Yannawa Sathon, Bangkok 10120
[email protected]

Copyright©2020 AI and Robotics Ventures Company Limited, All Rights Reserved.