เออาร์วี ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะรุ่นเจ้าเอี้ยง

28 December 2021

เออาร์วี ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะรุ่นเจ้าเอี้ยง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตร รุ่นเจ้าเอี้ยง ซึ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

ทั้งนี้ “โดรนเจ้าเอี้ยง” พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่นปุ๋ยที่แม่นยำ ลดเวลาการทำงานเเละค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มผลผลิต มีจุดเด่นคือ ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ หรือ Flight Controller ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง

Related News

AI and Robotics Ventures Company Limited
Bhiraj Tower at Sathon Building C 
33, 31, 31/1 S Sathon Rd, Yannawa Sathon, Bangkok 10120
[email protected]

Copyright©2020 AI and Robotics Ventures Company Limited, All Rights Reserved.