ARV จับมือ กรุงไทยลงนามเริ่มทดสอบระบบ National Corporate Identification(NCID) พลิกโฉม Corporate KYC เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อการเปิดบัญชีนิติบุคคลครั้งแรกในอาเซียน

15 July 2022

ARV จับมือ กรุงไทยลงนามเริ่มทดสอบระบบ National Corporate Identification(NCID) พลิกโฉม Corporate KYC เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อการเปิดบัญชีนิติบุคคลครั้งแรกในอาเซียน

เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชนหรือ ปตท.สผ.  จับมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ลงนามความร่วมมือทดสอบระบบ National Corporate Identification หรือ NCID ที่เป็นนวัตกรรม Digital lD และE-document ซึ่งประกอบไปด้วย eSignature และ e-POA (electronic power of attorney) โดยการใช้เทคโนโลยีที่ ARV พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยนิติบุคคลในการเตรียมลงนามเอกสารดิจิทัล ตรวจสอบตัวตน อำนาจ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงนามด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ล้ำหน้าที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ซึ่งจะช่วยยกระดับการทำธุรกรรมแบบเดิมระหว่างนิติบุคคล อาทิ บริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ ในการดำเนินกระบวนการ KYC ลดความยุ่งยากในการเริ่มทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารลงนามจำนวนมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น น่าเชื่อถือ ปลอดภัย อีกทั้ง ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างนิติบุคคลและธนาคารพาณิชย์ได้มากขึ้น

สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส (ARV)และคุณวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมมือ พร้อมได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด อาคารภิรัชทาวเวอร์ สาทรใต้ 

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส (ARV) กล่าวว่า “ปัจจุบันการทำธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลในประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ยังคงมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น มีเอกสารในรูปแบบกระดาษที่ซ้ำซ้อนจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่อและอำนาจของผู้ลงนาม รวมถึง ยังไม่มีระบบในการบริหารจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ ที่จะช่วยให้การดำเนินการแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วภายในระบบเดียวกัน”“ARV เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานธุรกิจที่ชื่อว่า BIND (Bridging, Identity, Network and Data) พัฒนาแพลตฟอร์ม National Corporate Identification หรือ NCID ขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและหลักการ Web 3.0 มาใช้ ได้แก่ SSI, interoperability, blockchain, cryptography ซึ่งเป็นทั้งนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Digital Transformation และ Cybersecurity มาเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการที่อยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจระหว่างองค์กรเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยลดระยะเวลาดำเนินงาน อีกทั้ง ยังมั่นใจได้ในเรื่องความถูกต้องปลอดภัยของข้อมูล ช่วยให้การดำเนินธุรกิจระหว่างนิติบุคคลและธนาคารเป็นในรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยล่าสุดบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารพาณิชย์รายแรกที่เข้าร่วมทดสอบดำเนินธุรกรรมจริงบนแพลตฟอร์ม NCID ภายใต้ Digital Service Sandbox ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ในการทำ Digital Corporate KYC สำหรับการเปิดบัญชีนิติบุคคลครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)  โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทแม่ของ ARV อย่าง ปตท.สผ. และ สพธอ. ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่การยกระดับการทำธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลของไทยกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาต่อยอดและรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคตอย่างสมบูรณ์” ดร. ธนา กล่าวเสริม

นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเกี่ยวกับการนำระบบ NCID มาใช้ในการทำธุรกรรมในฐานะพันธมิตรรายแรกว่า ความร่วมมือระหว่างธนาคารและ บริษัท ARV ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย โดยระบบ NCID เป็นการพลิกโฉมการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับภาคธุรกิจของประเทศไทย  ด้วยการนำนวัตกรรม E-Document และ Digital ID Solution สำหรับนิติบุคคล มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมเอกสาร การลงลายชื่อ และการประทับตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาคธุรกิจ รวมถึงช่วยในการพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (digital corporate KYC) และการตรวจสอบการลงนามของธนาคาร  มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  เป็นการทำงานร่วมกันโดยตรง ระหว่างนิติบุคคล เช่น บริษัท องค์กร กับธนาคารพาณิชย์ ทำให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำธุรกรรม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ซึ่งกรุงไทยเป็นธนาคารแรกที่นำระบบ NCID มาใช้ในการเปิดบัญชีนิติบุคลให้กับบริษัท ARV โดยมีแผนจะขยายความร่วมมือไปยังบริษัทอื่นๆ ในเครือปตท.ต่อไป

“ธนาคารกรุงไทยจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดีขึ้นในทุกวัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคน พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยให้แข็งแกร่ง ภายใต้โลกธุรกิจยุคใหม่ที่มุ่งสู่ดิจิทัลมากขึ้น ภายใต้แนวคิด ติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน Empower Better Life for All Thais”ด้านนายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวถึงความสำเร็จของการร่วมมือทดสอบธุรกรรมดิจิทัลในครั้งนี้ว่า “ปตท.สผ.  ในฐานะบริษัทแม่ของ ARV ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จอีกขั้นของโครงการ NCID ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ ปตท.สผ. รวมถึง บริษัทอื่นๆ ในภาคธุรกิจระดับองค์กรและธนาคาร

พาณิชย์ที่ต้องเผชิญกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าระบบ NCID จะช่วยพลิกโฉมกระบวนการจัดการเอกสารลงนามต่างๆ เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างนิติบุคคลกับธนาคารสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญหลักที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกรรมให้กับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและทรัพยากร รวมถึง ยกระดับความปลอดภัยของเอกสารและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมได้ด้วยระบบดิจิทัล 100%”

จากความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารกรุงไทยได้มีการดำเนินการ digital corporate KYC กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. ผ่านระบบ NCID เพื่อการเปิดบัญชีนิติบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดบัญชีนิติบุคคลในรูปแบบดิจิทัลด้วยระบบ NCID เป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) อีกด้วย     

ทั้งนี้ ARV ยังมีความมุ่งมั่นที่สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาต่อยอดโครงการ NCID และร่วมสร้างความเป็นไปได้ไม่แบบรู้จบในอนาคต โดย ARV ยินดีเปิดรับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน โดยองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 078 4000 หรืออีเมล [email protected]


ARV and Krungthai sign an MOU to pilot ASEAN’s first National Corporate Identification (NCID) platform, digitizing the Corporate KYC process for bank account opening 

AI and Robotics Ventures (ARV), a leading developer, service provider, and venture builder of AI and robotics technologies and a subsidiary of PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), partners with Krungthai Bank Public Company Limited, Thailand's leading financial institution, by signing an MOU to pilot ASEAN’s first National Corporate Identification (NCID) platform; a transformational solution leveraging the power of Digital-lD and E-document technologies including e-Signature and e-POA (electronic Power of Attorney), developed by ARV to help juristic persons both prepare and digitally-sign digital documents, as well as verify digital identities, signing-authorities and electronic-signatures. NCID transforms the conventional know-your-customer (KYC) process between juristic persons, such as between corporates and financial institutions, by digitizing an otherwise paper-intensive and laborious process into one which is fast, efficient, transparent, and secure; unlocking new business opportunities between all types of juristic persons.

Dr. Thana Slanvetpan, General Manager of AI and Robotics Ventures Company Limited (ARV) and Mr. Tawatchai Cheevanon, Senior Executive Vice President, Head of Global Transaction Banking Group, Krungthai Bank Public Company Limited, together signed a Memorandum of Understanding (MOU), with Mr. Sumrid Sumneing, Executive Vice President, Finance and Accounting Group of PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), joining the event to congratulate and witness the signing ceremony at ARV’s office at Bhiraj Tower, South Sathorn.

Dr. Thana Slanvetpan, General Manager of AI and Robotics Ventures Company Limited (ARV) said, “Conducting transactions between juristic persons and commercial banks is still plagued by a number of inefficiencies and limitations, including the reliance on paper-based documents and laborious manual processes. The ability to quickly, transparently, and reliably, verify digital-signatures together with its signing-authority in one single solution has been a limitation for juristic persons, inhibiting more widespread digital transformation.”

“ARV foresaw this limitation for the industry, and assembled a business unit called BIND (Bridging, Identity, Network and Data) to develop the NCID platform – adopting Web 3.0 technologies and principles such as SSI, interoperability, blockchain and cryptography,  which are innovations to drive digital transformation and cybersecurity to the next level – as a solution to transform laborious paper-based processes into more streamlined, convenient, reliable, secure and scalable digital ones. NCID will enable business transactions between organizations to execute more swiftly and efficiently as it reduces  operational process time and ensures the accuracy and security of data. The Memorandum of Understanding (MOU) with Krungthai Bank Public Company Limited paves way for the first commercial bank digital corporate KYC transaction for a bank-account-opening execution via the NCID platform, operating under the Digital Service Sandbox with supervision by the Electronic Transactions Development Agency (ETDA). The transaction is ASEAN’s first digital corporate KYC for corporate bank account opening. The project receives full support by all parties including PTTEP which is ARV’s parent company as well as ETDA. The MOU marks an important starting point for elevating transactions between Thai juristic persons and commercial banks, and unlocks numerous opportunities for further development of Thai digital infrastructure in the future,” added Dr. Thana.

Mr. Tawatchai Cheevanon, Senior Executive Vice President, Head of Global Transaction Banking Group, Krungthai Bank Public Company Limited remarked about being the first partner to adopt the NCID platform in a real transaction and that, “The collaboration between Krungthai Bank and ARV reflects the commitment of both organizations to develop technology and innovation to increase efficiency and enhance the competitiveness of Thai business sectors. The NCID platform is clearly a game changer for financial transactions in the business sector. E-Document innovation and digital-ID solutions enhance the efficiency of document preparation, signing and affixing company seals in electronic format. It helps the bank to conduct non-face-to-face verification (digital corporate KYC) and signature verification in a highly convenient and swift manner, while still being able to ensure security, accuracy and integrity of data according to relevant international standards. This is a true collaboration between corporates and  commercial banks, which shorten the process time and simplifies execution of the transaction and verification of signed documents. Krungthai is currently the first bank to bring the NCID platform to support corporate account opening for a PTTEP subsidiary as the first transaction, and we plan to expand our collaboration to support other companies under PTT Group.”

“Krungthai Bank will continue to develop technology and innovations to improve financial services in order to better meet the needs of all groups of customers every day, whether they are from public sector or private sector, or for the general public. We are ready to play an important role in strengthening the competitiveness of the Thai business sector under the new digitalized business world through the concept of empowering better life for all Thais,” added Mr. Tawatchai.

Mr. Sumrid Sumneing, Executive Vice President Finance and Accounting Group of PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), emphasized the success of this collaboration and stated that, “As the parent company of ARV, we are very pleased with the achievement of this milestone for the NCID project; it is one of the innovations developed to solve problems we faced at PTTEP, which is similar to other companies and commercial banks that have been facing this problem for a long time without a practical solution. PTTEP believes that the NCID platform will help transform the process of managing document-signing activities and enable the execution of financial transactions between juristic persons and banks with more convenience. It will also help promote the streamlining and effectiveness of business transactions while saving time and resources, all while also ensuring reliability and security of documents, and trust of end-to-end digital transactions.”

Under this collaboration, Krungthai Bank has conducted a digital corporate KYC with a subsidiary under PTTEP group, and successfully opened a corporate account through the NCID platform. This success marks the first time in ASEAN that a corporate bank account has been opened in a digital format using Web3 technologies.

ARV is committed to building partnerships with all sectors for further development of the NCID platform, and hopes to jointly unlock endless digital transformation possibilities in the future. ARV welcomes all partners from both public and private sectors to pioneer and develop technology together. Interested organizations can contact us for more details via telephone at 02 078 4000, or via e-mail at [email protected]

Related News

AI and Robotics Ventures Company Limited
Bhiraj Tower at Sathon Building C 
33, 31, 31/1 S Sathon Rd, Yannawa Sathon, Bangkok 10120
[email protected]

Copyright©2020 AI and Robotics Ventures Company Limited, All Rights Reserved.