A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag ADIPEC

งาน ADIPEC 2021 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปตท.สผ. ได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมในงาน ADIPEC 2021 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ระดับโลก ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยปีนี้ ปตท.สผ. และเออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ นำ 4 เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งร่วมกับพันธมิตรคิดค้นและพัฒนาขึ้น ไปจัดแสดงครับ ได้แก่ • หุ่นยนต์นอติลุส (Nautilus) หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงท่อใต้น้ำตัวแรกของโลก ที่ช่วยลดความเสี่ยงของมนุษย์ในการลงไปปฏิบัติงานใต้ทะเล ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย  • การปรับเปลี่ยนทางสัณฐานวิทยาสำหรับการควบคุมความเร็วของกระสวยตรวจสอบภายในท่อ (Morphological Adaptation for Speed Control of Pipeline Inspection Gauges : MC-PIG) เพื่อปรับความเร็วให้มีความเสถียร และได้ผลการตรวจสอบที่แม่นยำยิ่งขึ้น  • การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม  (Carbon Nanotubes) ซึ่งเป็นวัสดุแห่งอนาคตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน, วัสดุคอมโพสิต และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์…