A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag AI & Robotics Ventures

โชว์ภาพจากโดรนสำรวจ “ปะการังฟอกขาว” ครั้งแรกของไทย!!

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศทางทะเล และรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Thon Thamrongnawasawat เล่าถึงการใช้โดรนในการสำรวจการเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวว่า เป็นการสำรวจปะการังฟอกขาวด้วยการใช้โดรนเป็นครั้งแรกของเมืองไทย โดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ Skyller กลุ่มธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในเครือบริษัท บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยสำรวจบริเวณที่ มี ชื่อเรียกว่า“หินต่อยหอย”ซึ่งเป็นแนวปะการังกลางน้ำใกล้เกาะมันในและเป็นพื้นที่ที่มีปะการังสวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง โดยการสำรวจต้องวางแผนให้รอบคอบ เริ่มจากส่งโดรน “บินลาดตระเวน” ดูบริเวณที่อาจมีปะการังฟอกขาว…