A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag AIandRoboticsVentures

CARIVA รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์

CARIVA รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์  บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CARIVA ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์  การรับมอบใบรับรองในครั้งนี้แสดงว่า CARIVA ให้ความสำคัญกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อช่วยบุคคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตระดับสากล อีกทั้ง CARIVA ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม AI ทางการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น PreceptorAI ผู้ช่วยแพทย์ ในรูปแบบของ Chatbot ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาและช่วยลดปัญหาภาวะการหมดไฟในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

ARV ร่วมนำหุ่นยนต์จัดแสดงในงานประชุมระดับอาเซียน “Future Energy Asia  2022”

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานเพื่ออนาคตแห่งเอเชีย หรือ Future Energy Asia  2022 จัดขึ้นโดย กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ จำกัด ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานผ่านการจัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) และ ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) ประจำปี 2565 การประชุมด้านพลังงานและยานยนต์พลังงานสะอาด และการจัดแสดงนิทรรศการสุดยอดนวัตกรรมระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …

ARV เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการในงาน “HACKaTHAILAND มาพร้อมแนวคิด New Normal : Digital Possibilities”

“ARV” ได้ร่วมนำเทคโนโลยีไปจัดแสดงในงาน “HACKaTHAILAND ที่ปีนี้มาพร้อมแนวคิด New Normal : Digital Possibilities” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอย่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด และหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ARV  ได้นำไปร่วมจัดแสดง ได้แก่ “LAIKA” หุ่นยนต์สุนัขสี่ขา ที่สามารถตรวจสอบและนำทางในพื้นที่ต่างระดับ “MARS” หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ สามารถจดจำสภาพแวดล้อมและตรวจจับ แก้ไขเหตุฉุกเฉิน  “HORRUS” โดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มาพร้อมกล่องชาร์จในตัว โดยสามารถตั้งโปรแกรมการปฏิบัติภารกิจได้แบบอัตโนมัติ ผ่านแพลตฟอร์มการควบคุมระยะไกล ( Remote controlled) โดยไม่ต้องใช้นักบิน (UAV) วันที่ 4 เมษายน 2565, คุณภาคภูมิ เกรียงโกมล, Robotic Team Lead, ตัวแทนผู้บริหารของ  ARV ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “HACKaTHAILAND New Normal: Digital Possibilities” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย…

ARV ร่วมนำหุ่นยนต์จัดแสดงในงานประชุมระดับอาเซียน “Future Energy Asia  2022”

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานเพื่ออนาคตแห่งเอเชีย หรือ Future Energy Asia  2022 จัดขึ้นโดย กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ จำกัด ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานผ่านการจัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) และ ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) ประจำปี 2565 การประชุมด้านพลังงานและยานยนต์พลังงานสะอาด และการจัดแสดงนิทรรศการสุดยอดนวัตกรรมระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …