A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag ARV

เออาร์วี – วิศวะฯ จุฬาฯ ร่วมปรับโฉมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ปั้นนิสิตรุ่นใหม่เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะขั้นแอดวานซ์ตอบโจทย์ภาคธุรกิจแบบครบองค์

กรุงเทพฯ 2 พฤษภาคม 2567 – บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Bachelor of Engineering in Computer Engineering and Digital Technology ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ว่าด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสายเทคฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นิสิตตลอดโครงการ พร้อมดำเนินการตามแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์…

เออาร์วีร่วมส่งนวัตกรรมออกบูธ ในงาน 2024 PTTEP SSHE FORUM

เออาร์วี ร่วมรณรงค์และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย สู่เป้าหมาย “ZERO INCIDENT” หรือ การเป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ร่วมออกบูธ ในงาน 2024 PTTEP SSHE FORUM ณ TRUE ICON HALL, ICON SIAM งานสัมนาครั้งสำคัญที่มุ่งส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายปฏิบัติการ เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และในปีนี้จัดงานในธีม “Risk Normalization” โดยเออาร์วี บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงดังนี้ –…

เออาร์วีเปิดบ้านต้อนรับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เออาร์วีเปิดบ้านต้อนรับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารวานิช เพลส อารีย์ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ขององค์กรนวัตกรรม มุ่งสร้างแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมองค์กร วิธีการทำงาน และเทคโนโลยีของเออาร์วี พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านสู่บ้านของเราครับ

“เบดร็อค” ในกลุ่ม“เออาร์วี”  รวมพลัง “เฮียร์ เทคโนโลยี” จับมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน พัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมหนุนทำแผนที่ขั้นสูง ดึงข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งใช้ได้แบบเรียลไทม์

กรุงเทพฯ 28 มีนาคม 2567 – บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ในกลุ่มบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) และ บริษัท เฮียร์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลังทางธุรกิจเพื่อพัฒนา “แผนที่ครบวงจรขั้นสูงแบบเรียลไทม์” ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการตำแหน่งที่ตั้งให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างแผนที่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกันจะนำร่องที่จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ และสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่นและของรัฐบาล นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด…

CARIVA รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์

CARIVA รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์  บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CARIVA ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์  การรับมอบใบรับรองในครั้งนี้แสดงว่า CARIVA ให้ความสำคัญกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อช่วยบุคคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตระดับสากล อีกทั้ง CARIVA ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม AI ทางการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น PreceptorAI ผู้ช่วยแพทย์ ในรูปแบบของ Chatbot ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาและช่วยลดปัญหาภาวะการหมดไฟในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

SKYLLER รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

SKYLLER รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ได้รับมอบใบรับรองในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งให้บริการตามมาตรฐานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมถึงมีความห่วงใยในการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

ARV รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย – ความปลอดภัย และ ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ARV รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย – ความปลอดภัย และ ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย – ความปลอดภัย และ ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ โดยการรับมอบใบรับรองในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพโดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตและบริการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“เออาร์วี และโรวูล่า” ส่ง “เอ็กซ์พลอเลอร์” ที่สุดแห่งยานยนต์สำรวจท่อใต้ทะเลเก็บข้อมูลและรายงานผลสุดแม่นยำ พร้อมเดินหน้านำเทคฯ รับดีมานด์บลูอีโคโนมีไทย – อาเซียน

“เออาร์วี และโรวูล่า” ส่ง “เอ็กซ์พลอเลอร์” ที่สุดแห่งยานยนต์สำรวจท่อใต้ทะเลเก็บข้อมูลและรายงานผลสุดแม่นยำ พร้อมเดินหน้านำเทคฯ รับดีมานด์บลูอีโคโนมีไทย – อาเซียน กรุงเทพฯ 7 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในหน่วยธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ในกลุ่มปตท.สผ.โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ “เอ็กซ์พลอเรอร์ : Xplorer”  ยานยนต์และระบบ AI ตรวจสอบอุปกรณ์ใต้น้ำแบบอัตโนมัติ รองรับการเติบโตกลุ่มพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเล โดดเด่นด้วยความสามารถในการตรวจสอบท่อใต้ทะเลภายนอกที่ดีกว่ายานยนต์สำรวจใต้ทะเลแบบบังคับระยะไกล แม่นยำในการระบุตำแหน่งที่เทียบเท่ากับ GPS ช่วยอำนวยความสะดวกการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในงานสำรวจและตรวจสอบท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใต้ทะเล เช่น ลักษณะพื้นทะเลเหนือท่อ ระบบป้องกันการกัดกร่อนของท่อ โดยเทคโนโลยี  ปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับวิธีการทำงานปกติได้ถึง2 เท่า นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ประเภทอื่น เพื่อให้การสำรวจใต้ทะเลเป็นไปอย่างครบวงจรเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางทะเล หรือ Blue Economy ที่คาดว่าจะมีการเติบโตถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 ตลอดจนตลาดการตรวจสอบ ซ่อมแซม ที่คาดว่าจะเติบโตจาก 42.66 พันล้านดอลลาร์ในปี…

ARV คว้ารางวัล Best Corporate Innovation Product ในงาน Krungsri Tech Day 2023

ARV ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของไทย เติบโตไม่หยุด ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล Best Corporate Innovation Product จากงาน Krungsri Tech Day 2023  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นอกจากนี้ภายในงาน กรุงศรีได้มีการเปิดบ้านโชว์นวัตกรรมและโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานระบบแบงก์กิ้งเป็นสำคัญ(Human-Centric Innovations) ที่จัดขึ้นในธีม “Together Now and Next” พร้อมรวมพลพันธมิตรบริษัทด้านเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับชั้นนำของประเทศ มาร่วมขับเคลื่อนทัพนวัตกรรม ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ผ่านเวทีสัมมนา รวมถึงโชว์เคสเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบแบงก์กิ้งแบบจัดเต็มในงานเดียว