A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag ATI

ARVXATI

14 DEC 2020 เอทีไอ เทคโนโลยี ส่ง “เจ้าเอี้ยง” โดรนเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับภาคเกษตรกรรมไทย พร้อมวางจำหน่ายไตรมาสแรกปี 2564 ด้วยโปรโมชั่นเปิดตัวราคาสุดพิเศษ 14 ธ.ค. 2563 – เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จัดสาธิตการทดสอบโดรน ภายใต้แบรนด์ “เจ้าเอี้ยง” โดรนเกษตรสัญชาติไทย ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์โดยคนไทย มุ่งเสริมประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาองค์รวมภาคเกษตรกรรมของไทย บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (เอทีไอ) ผู้พัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือ โดรน รวมถึงแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล และบริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร จัดสาธิตและทดสอบประสิทธิภาพ โดรนเพื่อการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” เน้นการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรกรรมแบบหลากมิติครอบคลุมทุกด้าน ชูจุดเด่นในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ของโดรนโดยคนไทย เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในประเทศไทย สามารถเก็บและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอด มุ่งเสริมประสิทธิภาพให้แก่ภาคเกษตรกรรมของไทยอย่างยั่งยืน โดรนเพื่อการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” เป็นโดรนอัจฉริยะชนิด 4 ก้านใบพัดและ 4 หัวฉีด…

ATI TECHNOLOGY

16 JUL 2020 ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “เอทีไอ เทคโนโลยีส์” รุกธุรกิจโดรน บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไทยคม ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมโดรน โดยในระยะแรกจะเริ่มจากการพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)…