A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag CARA

นวัตกรรมฝีมือคนไทย กำลังเสริมภารกิจสู้ภัยโควิด-19

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และยากที่จะคาดเดาว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบรรเทาผลกระทบของสถานการณ์ ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของผู้คน แต่ยังรวมถึงบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ           การคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นั้น นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรด่านหน้า ที่ต้องรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุน เป็นที่ต้องการของนานาประเทศ ทำให้เกิดความขาดแคลนส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย           นี่จึงเป็นที่มาของการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้วยฝีมือของคนไทยเอง เพื่อที่จะเป็นกำลังเสริมในการต่อสู้ กับสถานการณ์โรคระบาด บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือเออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ระดมความคิดและความเชี่ยวชาญร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาและผลิตนวัตกรรม หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในหลากหลายรูปแบบ ในการเพิ่มความ ปลอดภัยให้กับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่ เตียงและรถเข็้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ…

ARV X PTTEP มอบนวัตกรรมช่วยบุคลากรแพทย์สู้ COVID-19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทางบริษัท AI & Robotics Ventures (ARV) ได้ร่วมบริจาคหุ่นยนต์ “CARA” หุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการนำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร จำนวน 10 ตัว และ “Xterlizer” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ ARV ได้พัฒนาขึ้นร่วมกับบริษัทพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมช่องทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ของกลุ่ม ปตท. ณ อาคาร EnCo Terminal หรือ Enter ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตลอดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19…