A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag cariva

งาน “MedTech : Revolutionize Healthcare Landscape”

มาถึงแล้ว! โอกาสที่คุณจะได้ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีข้อมูลสุขภาพกับงาน “MedTech : Revolutionize Healthcare Landscape” พร้อมพบปะวิทยากรสุด exclusive ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของคนไทยได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ และเหล่าสตาร์ทอัพ ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศในอุตสาหกรรม MedTech  พบกับ   นพ.เดโชวัต พรมดา – Founder & CEO – HealthTAG ดร.วศิน สกุลคู – Chief Commercial Officer – Genfosis คุณศิวดล มาตยากูร – Co-founder – Cariva (Thailand) Co., Ltd.  🗓 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 เป็นต้นไป 📍True Digital Park : ตึก Pegasus, ชั้น 7 ห้อง Townhall S       หรือ Zoom…

“แคริว่า” ผนึกกำลัง “บีเจซี เฮลท์แคร์” ร่วมก่อตั้ง “บี-เมด เอ็กซ์” ธุรกิจแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลสุขภาพ เทคโนโลยีบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือเออาร์วี (ARV) ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ บริษัท  บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด (BJC Healthcare) ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์มานานกว่า 50 ปี ในเครือบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ร่วมจัดตั้ง บริษัทใหม่ บี-เมด เอ็กซ์ (B-Med X) เปิดตัวแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, การแพทย์ทางไกล (telemedicine) และเครือข่ายข้อมูลสุขภาพ มาพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของคนไทยได้ดียิ่งขึ้น เชื่อมชีวิตออฟไลน์ และออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจสายสุขภาพ…

CARIVA พันธมิตรผู้นำเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูลสุขภาพภายใต้เครือ ARV จับมือ รพ.รามาธิบดี พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและสร้างนวัตกรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทย

บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด พันธมิตรผู้นำเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูลสุขภาพ ด้วยการนำเอไอ และโรโบติกส์ มาสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยวิเคราะห์สุขภาพและความเสี่ยงในการเกิดโรคให้กับคนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ ภายใต้การกำกับดูแลของเอไอ แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์ส หรือเออาร์วี (ARV) ได้ลงนามความร่วมมือกับฝ่ายงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด­­ล เพื่อร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่งพัฒนาจากข้อมูลสุขภาพแบบไม่ระบุตัวตนที่ได้รับความยินยอมในการนำไปทำวิจัย” และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทยได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง พร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับ โรงพยาบาลที่มีโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคที่แม่นยำ และครอบคลุมยิ่งขึ้น ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (กลางซ้าย) และ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กลางขวา) พร้อมด้วย ศิวดล มาตยากูร (ซ้าย) พงส์ โฆสานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ณรงค์ชัย…

งานสัมมนา RCOST ในหัวข้อ“Robotic assistive surgery in Orthopaedics” ครั้งที่ 43

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ทางบริษัท CARIVA ได้เข้าร่วมงานสัมมนากับ Royal College of Orthopaedic Surgeones of Thailand หรือ RCOST ในหัวข้อ“Robotic assistive surgery in Orthopaedics” ครั้งที่ 43 ซึ่งโครงการงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท ARV นอกจากนี้ ‘ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์’ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ARV ร่วมกับ…