A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag HACKaTHAILAND

งานแถลงความสำเร็จเมกะโปรเจกต์ “HACKaTHAILAND” New Normal: Digital Possibilities

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ จัดงานแถลงข่าวประกาศความสำเร็จการดำเนินโครงการ “HACKaTHAILAND” New Normal: Digital Possibilities เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน ตลอดจนรวมพลคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ ‘เปลี่ยน’ ประเทศไทย พร้อมเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย  ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ผ่านยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 9 แสนคน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 780 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชน รองรับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงกระตุ้นการรับรู้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เห็นว่า‘ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้’ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย HACKaTHAILAND Online Learning Platform, HACKaTHAILAND Competition & Beyond…

ARV เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการในงาน “HACKaTHAILAND มาพร้อมแนวคิด New Normal : Digital Possibilities”

“ARV” ได้ร่วมนำเทคโนโลยีไปจัดแสดงในงาน “HACKaTHAILAND ที่ปีนี้มาพร้อมแนวคิด New Normal : Digital Possibilities” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอย่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด และหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ARV  ได้นำไปร่วมจัดแสดง ได้แก่ “LAIKA” หุ่นยนต์สุนัขสี่ขา ที่สามารถตรวจสอบและนำทางในพื้นที่ต่างระดับ “MARS” หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ สามารถจดจำสภาพแวดล้อมและตรวจจับ แก้ไขเหตุฉุกเฉิน  “HORRUS” โดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มาพร้อมกล่องชาร์จในตัว โดยสามารถตั้งโปรแกรมการปฏิบัติภารกิจได้แบบอัตโนมัติ ผ่านแพลตฟอร์มการควบคุมระยะไกล ( Remote controlled) โดยไม่ต้องใช้นักบิน (UAV) วันที่ 4 เมษายน 2565, คุณภาคภูมิ เกรียงโกมล, Robotic Team Lead, ตัวแทนผู้บริหารของ  ARV ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “HACKaTHAILAND New Normal: Digital Possibilities” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย…