A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag LocationIntelligencePlatform

“เบดร็อค” ในกลุ่ม“เออาร์วี”  รวมพลัง “เฮียร์ เทคโนโลยี” จับมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน พัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมหนุนทำแผนที่ขั้นสูง ดึงข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งใช้ได้แบบเรียลไทม์

กรุงเทพฯ 28 มีนาคม 2567 – บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ในกลุ่มบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) และ บริษัท เฮียร์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลังทางธุรกิจเพื่อพัฒนา “แผนที่ครบวงจรขั้นสูงแบบเรียลไทม์” ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการตำแหน่งที่ตั้งให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างแผนที่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกันจะนำร่องที่จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ และสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่นและของรัฐบาล นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด…