A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag ramathibodi

CARIVA พันธมิตรผู้นำเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูลสุขภาพภายใต้เครือ ARV จับมือ รพ.รามาธิบดี พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและสร้างนวัตกรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทย

บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด พันธมิตรผู้นำเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูลสุขภาพ ด้วยการนำเอไอ และโรโบติกส์ มาสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยวิเคราะห์สุขภาพและความเสี่ยงในการเกิดโรคให้กับคนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ ภายใต้การกำกับดูแลของเอไอ แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์ส หรือเออาร์วี (ARV) ได้ลงนามความร่วมมือกับฝ่ายงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด­­ล เพื่อร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่งพัฒนาจากข้อมูลสุขภาพแบบไม่ระบุตัวตนที่ได้รับความยินยอมในการนำไปทำวิจัย” และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทยได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง พร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับ โรงพยาบาลที่มีโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคที่แม่นยำ และครอบคลุมยิ่งขึ้น ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (กลางซ้าย) และ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กลางขวา) พร้อมด้วย ศิวดล มาตยากูร (ซ้าย) พงส์ โฆสานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ณรงค์ชัย…