A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag Skyller

SKYLLER รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

SKYLLER รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ได้รับมอบใบรับรองในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งให้บริการตามมาตรฐานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมถึงมีความห่วงใยในการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

ARV ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภายในงาน FEA 2023 เพื่อสนับสนุนแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแห่งเอเชียสู่อนาคตที่ยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ส่ง 2 บริษัทในเครืออย่าง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือVARUNA  ผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย และ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด หรือSKYLLER ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภาคอุตสาหกรรมด้วย AI และโดรน ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์สำหรับงานสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดแสดงร่วมกับบูธของ ปตท.สผ. ในงาน Future Energy Asia Exhibition and…

ARVร่วมนำเทคโนโลยีจัดแสดงในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023)

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV)  ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ได้ร่วมนำเทคโนโลยีไปจัดแสดงในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023) ที่ทาง ปตท.สผ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหา และเตรียมพร้อมรับกับความท้าทายของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รวมทั้ง ค้นหาแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Balancing the Energy Landscape through Innovation and Sustainability”   ARV ร่วมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดแสดงที่บูธ ปตท.สผ. ได้แก่  หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย (Xplorer) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในภารกิจตรวจสอบอุปกรณ์ใต้น้ำ เช่น ท่อส่งปิโตรเลียม ที่สามารถเก็บข้อมูล ตรวจวัดค่าป้องกันการเกิดสนิมแบบพิเศษ ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จํากัด (ROVULA) แพลตฟอร์มวิเคราะห์และประมวลผลอัจฉริยะ (Skyller…

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป และนายสินธู ศตวิริยะ (ลำดับที่ 1 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี และ นายประยนต์ โสนะชัย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และโซลูชั่นทางธุรกิจ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)…

เออาร์วี ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดแสดงโดรนแปรอักษร เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง วันที่ 15 พฤศจิกายน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนลานใจบ้าน สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เฝ้าฯรับเสด็จ และนำเสนอนิทรรศการโครงการด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลงานของ ปตท.สผ. ร่วมกับพันธมิตร ที่จะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 ของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ได้แก่ โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage) หรือ CCS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณมาก รวมไปถึง เทคโนโลยีที่จะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ (Carbon Capture and Utilization หรือ CCU) ซึ่ง นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า…

ARV ร่วมงาน SETA 2022 ย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำ Tech Company แห่งประเทศไทย โชว์สุดยอดเทคโนโลยี-โซลูชั่นที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสู่ความยั่งยืน

เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) ย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำ Tech Company ที่มีนวัตกรรมอันโดดเด่น และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้ร่วมโชว์นวัตกรรมและโซลูชันส์ด้านพลังงาน กับบริษัทด้านเทคโนโลยีและพลังงานที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติกว่า 350 บริษัท ในงาน Sustainable Energy Technology Asia 2022 หรือ SETA 2022 เพื่อร่วมเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการผลักดันให้เกิดมิติใหม่ในวงการอุตสาหกรรมพลังงาน ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และตอกย้ำเจตจำนงของประเทศไทยที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) มุ่งสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา…

งานสัมมนา GTC 2022

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา SKYLLER Solutions ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมนา GTC 2022: 5th GIS Software Technology Conference ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok โดยภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.ศิวัตม์ สายบัว CEO และ Co-Founder ของ SKYLLER Solutions เองก็ได้ร่วมแชร์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS เช่นกัน โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต นวัตกรรมเด่นๆ และเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลต์น่าจับตามอง…

สไกลเลอร์ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ นำเทคโนโลยี AI และ Digital Twin สร้างอนาคตใหม่ของวงการวิศวกรรม

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการตรวจสอบอุตสาหกรรมและโครงสร้างด้วยโดรนและระบบ AI หนึ่งในกลุ่มธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ในเครือบริษัท ปตท.สผ. ร่วมกับ ธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์  (thyssenkrupp Uhde) ผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลกจากประเทศเยอรมนี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายตลาดและนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองธุรกิจมาพัฒนาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพในการผลักดันตลาดวิศวกรรม และอุตสาหกรรมทั้งในไทย เยอรมนีและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ก้าวหน้าขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ดร. ศิวัตม์ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับ ดร. Cord Landsmann ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ (เยอรมนี) คุณ Brian James Cameron กรรมการบริหารของธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) และคุณ Tan…

Eyes From the Sky: ความร่วมมือใหม่ระหว่าง SKYLLER และ Nam Thuan เพื่ออนาคตของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับ Nam Thuan Energy Investment Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Super Energy Corporation Public Co.,Ltd. สร้างความร่วมมือใหม่ในโปรเจกต์ “Eyes From the Sky” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่องนนทรี โรงแรม Eastin Grand Sathorn โดยหวังสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการใช้งานโดรนโซลูชั่นอัจฉริยะ เพื่อมิติใหม่ด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม โดยภายในงาน ดร.ศิวัตม์ สายบัว CEO & Co-Founder บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด…