A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag thyssenkruppUhde

สไกลเลอร์ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ นำเทคโนโลยี AI และ Digital Twin สร้างอนาคตใหม่ของวงการวิศวกรรม

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการตรวจสอบอุตสาหกรรมและโครงสร้างด้วยโดรนและระบบ AI หนึ่งในกลุ่มธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ในเครือบริษัท ปตท.สผ. ร่วมกับ ธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์  (thyssenkrupp Uhde) ผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลกจากประเทศเยอรมนี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายตลาดและนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองธุรกิจมาพัฒนาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพในการผลักดันตลาดวิศวกรรม และอุตสาหกรรมทั้งในไทย เยอรมนีและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ก้าวหน้าขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ดร. ศิวัตม์ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับ ดร. Cord Landsmann ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ (เยอรมนี) คุณ Brian James Cameron กรรมการบริหารของธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) และคุณ Tan…