A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag Varuna

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ Easy Rice ใช้ดีพเทคยกระดับข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไทยต่อเนื่อง ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับอีซีไรช์ (Easy Rice) ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ทั้งระบบด้วยการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้กับ “ข้าวไทย” ให้เกษตรไทยแข็งแกร่งและยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร สอดคล้องกับแนวคิด Agri-Tech ของทั้งสองบริษัทที่จะช่วยผลักดันให้ภาคการเกษตรของไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ และตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรของประเทศไทย นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า วรุณามีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทย โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในวงการเกษตรกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเกษตรไทยมาโดยตลอด ล่าสุดกับความพร้อมพัฒนาข้าวไทยให้แข็งแกร่ง เดินหน้าจับมือพันธมิตรกับอีซีไรช์ (Easy Rice) ซึ่งมีแนวคิดและมีความมุ่งมั่นในการยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย ซึ่งเป็นอาหารหลักของประชากรโลก ด้วยการประยุกต์กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมไปถึงรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต…

ภาพบรรยากาศงาน Modernization of Agriculture: Tech and City networking hybrid event by Global Startup Hub BKK

นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับงาน Modernization of Agriculture: Tech and City networking hybrid event by Global Startup Hub BKK เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ True Digital Park  ซึ่งคุณพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ Co-Founder, Varuna ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรร่วมกับผู้บริหารจาก Ricult Thailand และ Easy Rice Digital Technology ในงานมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมสำคัญ อย่าง Food Tech…

ARV ร่วมนำหุ่นยนต์จัดแสดงในงานประชุมระดับอาเซียน “Future Energy Asia  2022”

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานเพื่ออนาคตแห่งเอเชีย หรือ Future Energy Asia  2022 จัดขึ้นโดย กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ จำกัด ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานผ่านการจัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) และ ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) ประจำปี 2565 การประชุมด้านพลังงานและยานยนต์พลังงานสะอาด และการจัดแสดงนิทรรศการสุดยอดนวัตกรรมระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …

VARUNA ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมล้ำยุคของอุตสาหกรรมไทย

วรุณา (VARUNA) ภายใต้เครือบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมล้ำยุคของอุตสาหกรรมไทย หรือ FTI Expo 2022 ในโซน 7 ไฮไลต์เด็ด นวัตกรรมสู่อนาคตจากบูธกลุ่ม ปตท. ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. เยี่ยมชมบูธ Varuna ซึ่งได้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อภาคการเกษตร (Smart Farm) และสิ่งแวดล้อม (Smart Forest) โดยผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม Varuna Analytics…

Varuna นำเสนอเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในงาน AGRITECHICA ASIA 2022

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ (กลาง) ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร (ที่สามจากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ Dr. Tran Thanh Nam (ที่สองจากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม และคณะ ในงาน AGRITECHNICA ASIA 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค งานจัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ บูธ Varuna เลขที่ F13 ฮอลล์ EH…

ARV และ VARUNA เปิดรับสมัครนักศึกษา สตาร์ทอัพ นักวิจัย และนวัตกรทั่วโลก ร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือ ปตท.สผ. และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้เครือ ARV จัดงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้าน AgriTech เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน…

“วรุณา” เดินหน้า “คุ้งบางกะเจ้า” โมเดลต้นแบบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเอไอ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง อย่างการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้า ในโครงการ OUR Khung BangKachao บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า เครื่องมือเทคโนโลยีด้านการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ด้วย AI ที่ถูกนำมาบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวของไทย และสามารถนำไปพัฒนาในภาคเกษตร เอื้อประโยชน์ในการวางแผนทำงานของภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน เบื้องหลังการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเอไอที่เกิดขึ้นกับโครงการ OUR Khung BangKachao โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้กำกับดูแลกำหนดนโยบาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานคณะทำงานฯ และร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายมากกว่า 100 องค์กรนั้น ล้วนมาจากความตั้งใจและความเชี่ยวชาญของทุกภาคส่วน สำหรับบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

เตรียมพบกับ Open House – AI & Robotics Hackathon 2022

เตรียมพบกับ Open House – AI & Robotics Hackathon 2022 – Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action ที่จะพาทุกคนมาเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ที่ทันสมัยมาจัดการกับความท้าทายระดับโลก สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมเพื่อขจัดปัญหาด้านการเกษตร เตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์ภูมิอากาศของโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น. และรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านช่องทาง Live บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ AI and…

Varuna จับมือ 5G EIC พัฒนาเทคโนโลยี 5G สำหรับอากาศยานไร้คนขับ

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ (ที่สองจากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ จับมือ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) โดยมี นายเฉิน ข่าน (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการด้านการตลาดอาวุโส ศูนย์ 5G EIC ร่วมพูดคุยถึงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน และเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของวรุณา ที่ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) เมื่อเร็ว ๆ นี้…