A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag Xterlizer

นวัตกรรมฝีมือคนไทย กำลังเสริมภารกิจสู้ภัยโควิด-19

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และยากที่จะคาดเดาว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบรรเทาผลกระทบของสถานการณ์ ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของผู้คน แต่ยังรวมถึงบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ           การคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นั้น นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรด่านหน้า ที่ต้องรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุน เป็นที่ต้องการของนานาประเทศ ทำให้เกิดความขาดแคลนส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย           นี่จึงเป็นที่มาของการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้วยฝีมือของคนไทยเอง เพื่อที่จะเป็นกำลังเสริมในการต่อสู้ กับสถานการณ์โรคระบาด บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือเออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ระดมความคิดและความเชี่ยวชาญร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาและผลิตนวัตกรรม หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในหลากหลายรูปแบบ ในการเพิ่มความ ปลอดภัยให้กับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่ เตียงและรถเข็้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ…

ARV X PTTEP มอบนวัตกรรมช่วยบุคลากรแพทย์สู้ COVID-19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทางบริษัท AI & Robotics Ventures (ARV) ได้ร่วมบริจาคหุ่นยนต์ “CARA” หุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการนำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร จำนวน 10 ตัว และ “Xterlizer” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ ARV ได้พัฒนาขึ้นร่วมกับบริษัทพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมช่องทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ของกลุ่ม ปตท. ณ อาคาร EnCo Terminal หรือ Enter ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตลอดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19…

ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนและหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

PTTEP donates funds and Xterlizer UV Disinfection Robots to Thammasat University Hospital

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร ปตท.สผ. นำโดย นายพงศธร ทวีสิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุน และหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี “เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์” (Xterlizer) รวมมูลค่า 2,000,000 บาท ให้กับ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในการดูแลและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ที่ 2…

ARV AND A.I. TECHNOLOGY DONATE XTERLIZER UV DISINFECTION ROBOT TO DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

20 JUL 2020 เออาร์วี และ เอ.ไอ. เทคโนโลยี มอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคแก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.สผ. และนายกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด มอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี “เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์” ให้กับนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (ที่…