งานสัมมนา ‘Subsea Robotics in Alibaba Cloud Apsara Conference 2021’

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ‘คุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์’ Co-founder of ROVULA บริษัท ARV ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมเป็น guest speaker ในสัมมนา ‘Subsea Robotics in Alibaba Cloud Apsara Conference 2021’ ที่มาแชร์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของเทคโนโลยีโลกใต้ทะเลสำหรับการใช้งานของผู้บริโภค-ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนความความท้าทายทางเทคนิคที่จะมาช่วยพัฒนาต่อไปในอนาคต

ดูคลิป live ย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6CaYkRHbIFA

Share your love