งาน “Harnessing Our Digital Future with AI” ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจาก Startup และ Tech Professional ภาคเหนือ

ภาพบรรยากาศของงาน Harnessing our Digital Future with AI ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565 จัดขึ้นโดยบริษัท  AI and Robotics Ventures (ARV) ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัลภายใต้ ปตท.สผ. โดยมุ่งเน้นไปยังเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและธุรกิจในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในโลกอนาคต

ภายในงานได้มีการร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและมุมมอง ตลอดจนบทบาทในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้ก่อตั้งธุรกิจจาก ARV รวมไปถึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากต่างประเทศเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก โดยเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอไอเดียเชิงธุรกิจแบบรายบุคคล เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่อาจจะได้ร่วมงานกันในอนาคตกับ ARV 

ทั้งนี้ทาง ARV ต้องขอขอบคุณเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ตลอดจนบุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ให้ความสนใจในด้านที่เกี่ยวข้อง

Share your love