“ดีอีเอส-ดีป้า” จัดงานแถลงข่าวประกาศความสำเร็จอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน “WORLD EXPO 2020 DUBAI” พร้อมมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน

20 เมษายน 2565, ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดแถลงข่าวประกาศความสำเร็จอาคารแสดงประเทศไทย ภายในงาน “World Expo 2020 Dubai” ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 6 เดือนที่ได้นำเสนอศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก

โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเซฟ อับดุลลา โมฮัมเมด คัลฟาน อัลซัมซี) (H.E. Mr. Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamis) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย และ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยภายในงานผู้แทนจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสสังกัดสายงานธุรกิจใหม่ ปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวและรับมอบเกียรติบัตรขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการจัดงาน “World Expo 2020 Dubai” ที่ผ่านมา

Share your love