A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

ARV ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Deep Tech ส่งนวัตกรรม คว้า 2 รางวัลจากเวที Asian Technology Excellence Award 2023

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยนายภาคภูมิ เกรียงโกมล หัวหน้าทีมโรโบติก บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด และนายธษภิชญ์ ถาวรสุข ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โรวูล่า (ประทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนทีม ARV Robotics และ บริษัท โรวูล่า (ประทศไทย) ขึ้นรับมอบ 2 รางวัลจากเวที Asian Technology Excellence Award 2023 จัดโดยนิตยสาร Asian Business Review ได้แก่ รางวัล Thailand Technology Excellence Award สาขา Robotics และรางวัล Thailand Technology Excellence Award สาขา Oil and Gas นับว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของไทย

โดยรางวัล Thailand Technology Excellence Award สาขา Robotics เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงาน ที่ ARV สามารถนำ Technology Autonomous Drone ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงรายแรกของไทย ซึ่งเป็นผลงานที่ ARV ส่งเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “ฮอรัส” (Horrus) ช่วยกรมทางหลวงเพื่อบริหารจัดการสภาพจราจร และอำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาล และพร้อมเสริมปฏิบัติการทางอากาศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนได้หลากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ต่อมาในส่วนของรางวัล Thailand Technology Excellence Award สาขา Oil and Gas เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานการพัฒนา Offshore Robotics Ecosystem ที่ผสานเทคโนโลยีผ่าน Platform กลางที่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนอกชายฝั่งได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การซ่อมแซม การตรวจตรา และการขนส่ง-ลำเลียง

Share your love