A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

CARIVA ผนึกความร่วมมือกับศิริราช นำความเชี่ยวชาญด้าน HealthTech และ AI ช่วยเติมเต็มศักยภาพให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรม Siriraj Hackathon 2022

บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูลสุขภาพ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช เปิดตัวกิจกรรม Siriraj Hackathon โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน HealthTech, AI และความรู้ด้านสุขภาพอื่น ๆ สร้างความร่วมมือกับ Siriraj Medical School ตลอดจนถึงการเป็น Mentor ให้กับเหล่าผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและนักเรียนสานต่อเส้นทางการเรียนรู้ทางการแพทย์อันไร้ที่สิ้นสุดให้ก้าวต่อไป

นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “สำหรับโครงการ Siriraj Hackathon คือโครงการที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะอื่น ๆ และนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์ได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อยกระดับการแพทย์ในประเทศ ภายใต้โจทย์ Aging Society, Post-Pandemic & Preventive Care, Emergency Conditions ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการนำเสนอไอเดียของตนต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สายด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และธุรกิจ ซึ่งแคริว่าได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Mentor เพื่อให้คำปรึกษาทีมผู้เข้าแข่งขันในวันกิจกรรม และเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานด้วย โดยทีมที่มีผลงานโดดเด่น สามารถนำเสนอไอเดียได้ดีที่สุด จะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รวมถึงได้รับโอกาสในการเข้าร่วมบ่มเพาะ พัฒนาทักษะและผลงาน ไปจนถึงโอกาสในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ ศิริราช และ แคริว่า เพื่อพัฒนาผลงานให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตอีกด้วย

แคริว่าและศิริราช ได้เล็งเห็นความสำคัญว่านวัตกรรมการแพทย์จะเกิดขึ้นจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป ความร่วมมือกับศิริราชในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญมาผสานกับข้อมูลการแพทย์ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรม สร้าง Health Ecosystem ผลักดัน HealthTech ในไทยให้ทัดเทียมระดับโลกได้ ซึ่งสิ่งที่ทางแคริว่าคาดหวัง คือต้องการจะมีส่วนช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ให้ก้าวหน้า นอกจากนั้นยังมองไปถึงโอกาสในการร่วมสำรวจโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชน กับโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทยา โรงพยาบาล Health & Wellness center ฯลฯ อีกด้วย”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 148 ทีม และได้คัดเลือก 10 ทีมเข้าร่วมการอบรมในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม และการนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Pitching Day) ในวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยรายชื่อของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ทีม MMAT ในผลงาน ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิค Pose estimation ที่มาช่วยทำกายภาพบำบัดราวกับเป็นนักกายภาพส่วนตัว (Home-based rehabilitation, private physical therapist like powered by pose estimation AI)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ทีม Charinoacetyl Ecitsloskinase ในผลงานปัญญาประดิษฐ์ที่จะสามารถประเมินสัญญาณชีพจรที่ได้อย่างแม่นยำ เช่น ความดัน และนำไปสู่การติดตามสุขภาพตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน (A cutting-edge deep learning model to estimate vital signs using PPG, for emergency notification and monitoring health status)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ทีม ไม่ปวดหลังแต่ปวดใจ ในผลงานนวัตกรรมเข็มขัดพยุงหลัง Personalized LS support ที่สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาเข็มขัดพยุงหลังให้สามารถที่จะทำงานได้ตรงกับสุขภาพของแต่ละท่าน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้ data analytic และ data science เข้าไปร่วมวิเคราะห์
  • รางวัล Popular Award ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ทีม Chronicle ในผลงาน แพลตฟอร์มที่ช่วยลดระยะเวลาการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้หลักอาการวิทยาทางการแพทย์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Natural Language Processing (NLP) เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดี และรวดเร็วมากขึ้น

“แคริว่า และศิริราชมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม ว่าความร่วมมือผ่านกิจกรรม Siriraj Hackathon ในครั้งนี้จะสามารถยกระดับความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับประเทศได้จริง เพราะสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ ก็คือการพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งมั่นส่งมอบความรู้ รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับ AI & Robotics ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fan Page : AI and Robotics Ventures และ Cariva” นายณรงค์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

Share your love