A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Category Innovation

วรุณาจับมือข้าวหงษ์ทอง ริเริ่มโครงการเกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนา Smart Farm Solution นำเทคโนโลยีและความรู้ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ ARV ในเครือปตท.สผ. ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด หรือ BSCM ผู้ผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในชื่อตราสินค้า “ข้าวหงษ์ทอง” โดยร่วมกันริเริ่มโครงการ “เกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืนในแปลงข้าวและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำเทคโนโลยี Smart Farm Solution จาก วรุณามาใช้วิเคราะห์ วางแผนคาดการณ์ผลผลิต และบริหารจัดการแปลงเกษตรแบบครบวงจร (End-to-End Solution) สำหรับอุตสาหกรรมข้าวไทยด้วยนวัตกรรมที่สนับสนุนความยั่งยืน ผ่านการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการภาคการเกษตรและเกษตรกร สามารถต่อยอดการเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจรจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วรุณาเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง BSCM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง “ข้าวหงษ์ทอง” และเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในไทยและระดับโลก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความยั่งยืนของพืชผลทางการเกษตร ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ และทักษะด้านนวัตกรรมสู่เกษตรกรไทย โดยโครงการเกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืนในแปลงข้าวและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ วรุณานำเทคโนโลยี Smart Farm…

ARV ร่วมแชร์ความรู้ในงาน RETHINK 2023 ยกระดับนวัตกรรมองค์กรไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและลด 1 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกของภูมิภาค

ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีภารกิจหลักในการเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาค ได้จัดงาน “RETHINK 2023” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมองค์กรสำหรับปีหน้า พร้อมประกาศภารกิจใหม่คือการนำนวัตกรรมองค์กรมาช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระระดับโลกที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ตั้งเป้าลด 1 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกของภูมิภาค “RETHINK 2023” จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ในการดึงศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรมาใช้ในการเปลี่ยนไอเดียนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรโดยผ่านโปรแกรมอย่าง Venture Building หรือการมองหาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยต่อยอดไอเดียนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยคุณสินธู ศตวิริยะ Head of Ventures ของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในช่วง Innovation track ในหัวข้อ ‘Successes, Failures and Lessons Learnt…

เออาร์วี ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตร ส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น, บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด, วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อยกระดับโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ด้วยทาง เออาร์วี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ จึงได้มอบหมายให้ หน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ที่ชื่อว่า ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ซึ่งนำโดย คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

ARV ลงนามความร่วมมือพัฒนา และเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะARV ลงนามความร่วมมือพัฒนา และเผยแพร่แพลตฟอร์ม

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) และ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)” เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมไปประประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในแผนแม่บทการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0…

ROVULA และ Kongsberg Ferrotech เผยความโดดเด่นนวัตกรรม ‘Nautilus’ หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงท่อใต้ทะเลครั้งแรกของโลกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายได้กว่า 50%
พร้อมให้บริการลูกค้าและพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติแล้ววันนี้ 

ROVULA หรือ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Subsea IRM (Inspection Repair & Maintenance) ที่ให้บริการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสำรวจ และซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเลอย่างครบวงจร ในเครือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ร่วมกับ Kongsberg Ferrotech พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ใต้ทะเลจากประเทศนอร์เวย์ ประกาศความพร้อมในการให้บริการ‘Nautilus’(นอติลุส) เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจและซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเลแบบครบวงจรครั้งแรกของโลก หลังประสบความสำเร็จจากการนำร่องใช้งานในภารกิจภายใต้เครือปตท.สผ. เราพร้อมแล้ว ที่จะให้บริการลูกค้าและพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและสำรวจปิโตรเลียมใต้ทะเล ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเล การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมระดับโลกถึง 2 รางวัล  ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์…

ARV ลงนามความร่วมมือพัฒนา และเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) กับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ที่เชียงใหม่เป็นที่แรก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ARV ได้มอบหมายให้หน่วยงานธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ที่ชื่อว่า ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูล ยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Smart City สอดคล้องกับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ…

VARUNA ร่วมนำเทคโนโลยี Smart Forest Solution จัดแสดงที่บูธ ปตท.สผ. ในงาน ADIPEC 2022

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก สำหรับบูธของ ปตท.สผ. ในงาน ADIPEC 2022 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ระดับโลก ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย ปตท.สผ. และเออาร์วี (บริษัทในเครือ) ได้ยกทัพนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปจัดแสดง ได้แก่

AI and Robotics Ventures ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

จากชมรมหุ่นยนต์เล็กๆ ภายในองค์กร ที่ผู้หลงใหลในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มารวมตัวกัน วันนี้ได้เติบโตกลายมาเป็น AI and Robotics Ventures หรือ ARV หนึ่งธุรกิจในเครือของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่ขยายขอบเขตธุรกิจออกไปนอกกรอบอุตสาหกรรมพลังงานต้นน้ำ จากจุดเริ่มต้นในการนำหุ่นยนต์ที่ชมรมผลิตขึ้น มาใช้สนับสนุนงานภาคปฏิบัติการในกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วันนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขาก้าวหน้ามาไกล และถูกนำไปบูรณาการเข้ากับการใช้งานในหลากหลายภาคส่วน ซึ่งไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานแบบก้าวกระโดด แต่ยังเป็นการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยไปสู่ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลง และยกระดับนวัตกรรมของประเทศไปสู่สากล หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงท่อใต้น้ำที่บังคับได้จากระยะไกลตัวแรกของโลก โดรนสำรวจและเก็บข้อมูลผืนป่าที่ทำงานเชื่อมกับดาวเทียม แอปพลิเคชันประมวลผลและคาดการณ์ข้อมูลเชิงลึกให้เกษตรกร ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่ทีม ARV ภาคภูมิใจ เพราะได้ใช้ทักษะความสามารถยกระดับชีวิตคนไทยในมิติต่างๆ ให้ดีขึ้น ผลงานของ ARV นั้นน่าทึ่ง เช่นเดียวกับเรื่องราวของทีมนวัตกรรุ่นใหม่ผู้อยู่เบื้องหลัง วันนี้เราจะไปพูดคุยกับ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ARV ผู้ปลุกปั้นธุรกิจเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้น หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตจะล้ำหน้าไปขนาดไหน และจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร…

รู้จักกับ ARV ผู้นำ Tech Company ด้านหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย เจ้าของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2565

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในฐานะชมรมหุ่นยนต์ของ ปตท.สผ. แต่ด้วย Passion และความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำส่งผลให้ในวันนี้ ‘เออาร์วี’ เติบโตขึ้นมากทั้งขนาดธุรกิจ และผลประกอบการ นับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เมื่อปี 2561 และได้สร้างผลงานอันน่าจดจำไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดงโดรนแปรอักษรเป็นเจ้าแรกของอาเซียน การร่วมพัฒนา “Nautilus” หุ่นซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซใต้ทะเลสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก รวมถึงได้พัฒนา “Horrus: Fully Automated Drone Solution” โดรนขับเคลื่อนตนเองแบบอิสระเต็มรูปแบบตัวแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทย ทำให้ เออาร์วี ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นทั้งพันธมิตรและลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ และล่าสุดในปี…