PTTEP และ CARIVA จับมือร่วมกับ โรงพยาบาลบางระกำ เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลสุขภาพ เทคโนโลยีบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือเออาร์วี (ARV)  ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางระกำ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์ทางไกลและเครือข่ายข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยนายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจแคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแพทย์ภูวดล พลพวก ผู้อำนายการโรงพยาบาลบางระกำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ 

นอกจากนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรม “โครงการโรงเรียนเบาหวานปรับโภชนาการและพฤติกรรมสุขภาพในการรักษาเบาหวาน” มีการแจกเครื่อง CARIVA Care Kit เครื่องวัดค่าทางสุขภาพที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโรงพยาบาลยังสามารถดูผลการตรวจวัดย้อนหลังได้ อีกทั้งผู้ป่วยเองก็สามารถดูค่าสุขภาพย้อนหลังผ่านแอพพลิเคชั่น ARVIC ของ CARIVA เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถประเมินความเสี่ยงและติดตามผลทางสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยเครื่อง CARIVA Care Kit นี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จำนวน 42 ชุดให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 92 คน นำไปดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางระกำ

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงร่วมกันของทั้งสององค์กร ในการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนบางระกำ และสังคมในวงกว้างอีกด้วย

Share your love