PTTEP x IoT Cold Chain

วันที่ 3 มีนาคม 2564 | March 3, 2021

กลุ่ม ปตท. โดย ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ร่วมกันสนับสนุนชุดอุปกรณ์ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนโควิด 19 และควบคุมห่วงโซ่ความเย็น จำนวน 2,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการบริหารการจัดเก็บวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้วัคซีนยังคงคุณภาพในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสำหรับประชาชน

โดยชุดอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของ ARV หรือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในเครือของ ปตท.สผ. ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน (Seismic) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านการสำรวจปิโตรเลียมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อติดตามและควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บวัคซีนโควิด-19 ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน

อ้างอิง: PTTEP Facebook

Share your love