A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag Hackathon2022

ARV และ VARUNA เปิดรับสมัครนักศึกษา สตาร์ทอัพ นักวิจัย และนวัตกรทั่วโลก ร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือ ปตท.สผ. และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้เครือ ARV จัดงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้าน AgriTech เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน…

เตรียมพบกับ Open House – AI & Robotics Hackathon 2022

เตรียมพบกับ Open House – AI & Robotics Hackathon 2022 – Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action ที่จะพาทุกคนมาเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ที่ทันสมัยมาจัดการกับความท้าทายระดับโลก สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมเพื่อขจัดปัญหาด้านการเกษตร เตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์ภูมิอากาศของโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น. และรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านช่องทาง Live บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ AI and…

AI & ROBOTICS HACKATHON 2022

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาจับมือกันร่วมพัฒนา AI & ML เพื่อช่วยโลกของเราให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดย ARV และ RISE ขอเชิญนวัตกรทุกทุกท่านเข้าร่วมงาน AI ​​& ROBOTICS HACKATHON 2022 ซึ่งปีนี้เรามุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ที่ทันสมัยมาจัดการกับความท้าทายระดับโลกทั้งเรื่องการผลิตอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานนี้เป็น Hackathon รูปแบบออนไลน์ ที่เรากำลังมองหาผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการสร้าง Machine Learning Model มาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจทางการเกษตร โดยการนำข้อมูลจากเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) และภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite Imagery) มาใช้ในการจำแนกประเภทพืชผลและการจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้ได้อย่างเป็นระบบ (Crop Classification)  เชิญเข้าร่วม Open House Webinar กับเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความท้าทายของ AI & ML ว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในธุรกิจด้านการเกษตร และช่วยตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในด้าน Zero Hunger และ Climate Action ได้อย่างไร ลงทะเบียนที่นี่: bit.ly/ARVHACK2022-OpenHouse ในงาน AI & Robotics Hackathon 2022 นี้…