AI & ROBOTICS HACKATHON 2022

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาจับมือกันร่วมพัฒนา AI & ML เพื่อช่วยโลกของเราให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดย ARV และ RISE ขอเชิญนวัตกรทุกทุกท่านเข้าร่วมงาน AI ​​& ROBOTICS HACKATHON 2022 ซึ่งปีนี้เรามุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ที่ทันสมัยมาจัดการกับความท้าทายระดับโลกทั้งเรื่องการผลิตอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งานนี้เป็น Hackathon รูปแบบออนไลน์ ที่เรากำลังมองหาผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการสร้าง Machine Learning Model มาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจทางการเกษตร โดยการนำข้อมูลจากเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) และภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite Imagery) มาใช้ในการจำแนกประเภทพืชผลและการจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้ได้อย่างเป็นระบบ (Crop Classification) 

เชิญเข้าร่วม Open House Webinar กับเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความท้าทายของ AI & ML ว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในธุรกิจด้านการเกษตร และช่วยตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในด้าน Zero Hunger และ Climate Action ได้อย่างไร

ลงทะเบียนที่นี่: bit.ly/ARVHACK2022-OpenHouse

ในงาน AI & Robotics Hackathon 2022 นี้ ขอเชิญผู้สนใจแข่งขัน สมัครเป็นทีม 2 – 5 คน และรางวัลสำหรับทีมที่ชนะ เป็นเงินสดรวม 170,000 บาท  ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอกาสในการร่วมงานกับ AI & Robotics Ventures

Hackathon ออนไลน์นี้ เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก 

🗓กำหนดการต่างๆ

  • เปิดรับสมัคร : 4 – 31 พฤษภาคม 2565
  • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ : 10 มิถุนายน 2565
  • Online Hackathon: 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  • Final Pitching: 25 มิถุนายน 2022

อ่านเพิ่มเติมที่: arvhackathon2022.riseaccel.com

Share your love