A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag Startup

THE ‘WHY’ OF TECH STARTUP IN THE LARGE CORPORATIONS – OPPORTUNITY OR LIMITATION

ARV as a deep tech ventures builder  The ‘WHY’ of Tech Startup in the Large Corporations – Opportunity or Limitation ARV เกิดตั้งแต่ปี 2013-2014 จากชมรมภายใน ปตท.สผ. ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ได้หลายอย่าง จากการรวมตัวกับเพื่อนๆ พนักงานที่ทำงานในแผนกต่างๆ ทั้งวิศวกรรม ซ่อมบำรุง วิจัยและพัฒนา โดยมีโจทย์หนึ่งคือ การประดิษฐ์เทคโนโลยีที่สามารถเข้าไปช่วยงานทางด้านปฏิบัติการให้บริษัทได้ นั่นคือ กิจกรรมการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันภายใต้ทะเล ซึ่งแต่ก่อน ใช้หุ่นยนต์ที่ต้องอาศัยคนบังคับหรือควบคุมไปยังท่อส่งน้ำมันที่อยู่ในทะเลลึกประมาณ 60-80 เมตร โดยต้องมีผู้ติดตามหุ่นยนต์ไปด้วย…

ภาพบรรยากาศงาน Modernization of Agriculture: Tech and City networking hybrid event by Global Startup Hub BKK

นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับงาน Modernization of Agriculture: Tech and City networking hybrid event by Global Startup Hub BKK เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ True Digital Park  ซึ่งคุณพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ Co-Founder, Varuna ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรร่วมกับผู้บริหารจาก Ricult Thailand และ Easy Rice Digital Technology ในงานมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมสำคัญ อย่าง Food Tech…

มากกว่าความสำเร็จของกิจกรรม “MedTech : Revolutionize Healthcare Landscape” คือก้าวต่อไปของไทยในอุตสาหกรรม MedTech

นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรม Tech & the City “MedTech: Revolutionize Healthcare Landscape” ณ Townhall S – True Digital Park ซึ่งจัดโดย Global Startup Hub BKK ศูนย์ให้บริการสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่บริการให้ข้อมูลทางธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย และกิจกรรมให้ความรู้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงผู้สนใจทั่วไปและผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นผ่านทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้นำในด้านอุตสาหกรรม MedTech ได้แก่ คุณศิวดล มาตยากูร Co-Founderบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด คุณนวรัตน์ ติณสุข COO บริษัท เฮลธ์แท็ก จำกัด และดร.วศิน สกุลคู CCO บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด มาร่วมแชร์วิสัยทัศน์ และ อนาคตของระบบนิเวศในอุตสาหกรรม MedTech และร่วมถกประเด็นที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ ทั้งในมิติของการพัฒนาเทคโนโลยีและมิติของผู้ประกอบการ โดยคุณศิวดล มาตยากูร – Co-Founder บริษัทแคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงบทบาทของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในทางการแพทย์ไว้ว่า  “AI จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากได้ เมื่อถูกใช้เป็นตัวช่วยสำหรับหมอ…

งาน “MedTech : Revolutionize Healthcare Landscape”

มาถึงแล้ว! โอกาสที่คุณจะได้ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีข้อมูลสุขภาพกับงาน “MedTech : Revolutionize Healthcare Landscape” พร้อมพบปะวิทยากรสุด exclusive ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของคนไทยได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ และเหล่าสตาร์ทอัพ ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศในอุตสาหกรรม MedTech  พบกับ   นพ.เดโชวัต พรมดา – Founder & CEO – HealthTAG ดร.วศิน สกุลคู – Chief Commercial Officer – Genfosis คุณศิวดล มาตยากูร – Co-founder – Cariva (Thailand) Co., Ltd.  🗓 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 เป็นต้นไป 📍True Digital Park : ตึก Pegasus, ชั้น 7 ห้อง Townhall S       หรือ Zoom…