A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

THE ‘WHY’ OF TECH STARTUP IN THE LARGE CORPORATIONS – OPPORTUNITY OR LIMITATION

ARV as a deep tech ventures builder 

The ‘WHY’ of Tech Startup in the Large Corporations – Opportunity or Limitation

ARV เกิดตั้งแต่ปี 2013-2014 จากชมรมภายใน ปตท.สผ. ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ได้หลายอย่าง จากการรวมตัวกับเพื่อนๆ พนักงานที่ทำงานในแผนกต่างๆ ทั้งวิศวกรรม ซ่อมบำรุง วิจัยและพัฒนา โดยมีโจทย์หนึ่งคือ การประดิษฐ์เทคโนโลยีที่สามารถเข้าไปช่วยงานทางด้านปฏิบัติการให้บริษัทได้ นั่นคือ กิจกรรมการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันภายใต้ทะเล ซึ่งแต่ก่อน ใช้หุ่นยนต์ที่ต้องอาศัยคนบังคับหรือควบคุมไปยังท่อส่งน้ำมันที่อยู่ในทะเลลึกประมาณ 60-80 เมตร โดยต้องมีผู้ติดตามหุ่นยนต์ไปด้วย และบวกกับระบบความปลอดภัยที่ต้องคอยดูแล จึงมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงประมาณหลาย 10 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงต้องการหาวิธีการทำงานที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและคอยใช้คนในการบังคับ จึงเริ่มทำวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหานี้

หลังจากนั้น จึงกลับมาปรึกษากับผู้บังคับบัญชาว่าเราควรจะรอให้คนอื่นผลิตขึ้นมาหรือเราจะลองคิดค้นและลงมือทำกันเองสักตั้ง จนเป็นจุดเริ่มต้นก่อตั้ง ARV ในปี 2018 และเริ่มหาพันธมิตรจากภาคการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความสนใจและเนื่องจาก ปตท.สผ. ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการบริการเชิงพาณิชย์ทางด้านนี้ จึงเกิดเป็นการร่วมมือเป็นพันธมิตรกันทางด้าน Service Company

ยุค TECH ECOSYSTEM 

การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเห็นจุดเปลี่ยนแปลงในช่วงปี 2015-2016 เริ่มเห็นการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีเข้ามา โลกของการ Disruption จะเกี่ยวข้องกับ Consumer Retail Telecom และภาคการเงินอย่างธนาคาร ขณะที่ด้านพลังงานเริ่มเห็นปี 2017-2018 อย่างกลุ่ม ปตท. ที่เริ่มตั้งกลุ่มด้านนวัตกรรมขึ้นมา พร้อมกับเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นในทุกอุตสาหกรรมของประเทศไทย จนเริ่มทยอยเห็นคลื่นอื่นตามมาซึ่งขึ้นอยู่กับความตื่นตัวช่วงเวลานั้นมีอะไรที่อยากจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านลดต้นทุนการทำงาน

ปัจจุบันอุตสาหกรรม Health Care เช่น กลุ่มโรงพยาบาล หรือ Food Tech เริ่มหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพราะ Startup ทำเองไม่ได้ โดยเฉพาะสายหุ่นยนต์ ต้องหาคนที่มี Passion ร่วมกันได้ จำเป็นต้องมี Sand Box และ Corporate เข้ามาช่วยด้วย ดังนั้น Partnership ค่อนข้างมีส่วนสำคัญในการสร้าง Business Model ให้เกิดธุรกิจร่วมกัน 

เทคโนโลยีของ ARV เน้นเรื่อง AI และ หุ่นยนต์ ที่จะนิยามแต่ละธุรกิจว่าเป็น Startup ภายใต้ ARV และเน้นเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมี ARV ที่สนับสนุนในฐานะ Deep Tech Center โดยมีทั้งหมด 6 ธุรกิจ ได้แก่

  • 1. Rovula ธุรกิจการให้บริการการสำรวจตรวจสอบและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ใต้ทะเล ที่ใช้หุ่นยนต์หรือ AI ชนิดใหม่ มาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีต้นทุนที่ถูกลง และมีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น เดิมจะต้องส่งนักประดาน้ำลงไปซ่อมท่อที่ใต้ทะเลลึก 60-80 เมตร ก็พยายามคิดเปลรายนเป็นการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคน เพื่อช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย และยังช่วยลดต้นทุนลงได้อีกด้วย 
  • 2. Skyller การนำเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ AI มาใช้ในการตรวจสอบ สำรวจ จัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในการปฏิบัติการภาคพื้นดิน ใช้เป็นโดรนบินในอากาศแทนโดรนใต้น้ำ
  • 3. Varuna เป็นการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้เทคโนโลยี AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาบูรณาการด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความแม่นยำในการสำรวจ Carbon Credit 
  • 4. Cariva เทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์การดูแลเรื่องสุขภาพและสาธารณสุข โดยสามารถนำ Software ไปต่อยอดด้านสุขภาพ หรือการให้บริการหรือใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้อีก 
  • 5. Bind คือธุรกิจที่อยู่บนเทคโนโลยี Blockchain เพื่อตอบโจทย์การเชื่อมต่อข้อมูลและการยืนยันตัวตน เพราะในปัจจุบันการทำธุรกรรมออนไลน์มีมากขึ้น ควรมีเทคโนโลยีเพื่อรักษาความปลอดภัย ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและใช้งานได้ง่าย
  • 6. Bedrock ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์เรื่อง Smart City ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานและทุกประเทศต้องทำ

จะเห็นได้ว่า AI เป็นสิ่งที่พูดถึงกันมานาน เป็นเรื่องที่ใกล้หรือไกลตัวนั้นขึ้นอยู่กับการนำไปใช้มากกว่า ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับการนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาแก้ปัญหาได้ในหลายอุตสาหกรรมอย่าง ARV ที่ทำให้สามารถทำงาน Cross Industry ได้ เพราะ Startup ไทย มีความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการเริ่มทำ Case Study ใดก็ต้องเริ่มจาก Pain point ก่อน ยิ่งถ้ามีผู้ประกอบการที่อยู่ในองค์กรและมี Mindset ที่ต้องการ Spin-Off ก็จะยิ่งเห็นโอกาสที่เข้ามาเยอะมาก

Mindset and Culture

Share your love