A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

TASCO ผนึก ARV ร่วมทุนจัดตั้ง “นิลา” บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบโดรนครบวงจร เพื่อช่วยบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“TASCO”) ผู้นำด้านยางมะตอยแบบครบวงจร และบริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (“SKYLLER”) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการตรวจสอบอุตสาหกรรมและโครงสร้างด้วยโดรน

พร้อมระบบ AI หนึ่งหน่วยธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (“ARV”) ในเครือบริษัท ปตท.สผ. ร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท นิลา โซลูชั่นส์ จำกัด (“นิลา”) เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และระบบโดรนครบวงจร เพื่อใช้โดรนตรวจสอบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดย อินดราจิต และ SKYLLER ถือหุ้นในนิลาด้วยสัดส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ผู้นำด้านยางมะตอยอย่างครบวงจรเปิดเผยว่า การร่วมลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ให้สามารถติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างและควบคุมการใช้วัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำและบริหารโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) 

เปิดเผยว่า บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการตรวจสอบด้วยโดรนและระบบ AI เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีส่วนสำคัญทำให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสามารถประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบซอฟต์แวร์ ด้วยระบบโดรน รวมถึงการทำงานร่วมกันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์ให้รองรับการเติบโตของธุรกิจการก่อสร้างถนนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Share your love