งานแถลงความสำเร็จเมกะโปรเจกต์ “HACKaTHAILAND” New Normal: Digital Possibilities

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ จัดงานแถลงข่าวประกาศความสำเร็จการดำเนินโครงการ “HACKaTHAILAND” New Normal: Digital Possibilities เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน ตลอดจนรวมพลคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ ‘เปลี่ยน’ ประเทศไทย พร้อมเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ผ่านยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 9 แสนคน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 780 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชน รองรับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงกระตุ้นการรับรู้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เห็นว่า‘ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้’ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย HACKaTHAILAND Online Learning Platform, HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon และ HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลงานทั้งหมดนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ ทั้งยังจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่นำพาประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต

ภายในงานแถลงความสำเร็จครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนตลอดการจัดกิจกรรม HACKaTHAILAND มาเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยมีคุณภาคภูมิ เกรียงโกมล Robotic Team Lead ARV  เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV มาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วย สำหรับสุดยอดทีมจากรายการ Hackathon มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 1,000,000 บาท ได้แก่ ทีม Wang: Data Market (ว่าง : ตลาดข้อมูล) โดย คุณกฤตย์ กังวาลพงศ์พันธุ์ และคุณกฤติน เดชหอมชื่น นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Wang ช่วยเหลือคนว่างงานให้สามารถสร้างรายได้ผ่านการจัดระเบียบข้อมูลด้วยเอไอ

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 500,000 บาท ทีม NBP นำโดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ชยานนท์ ทรัพย์อาภา ผู้พัฒนา Python, Java สร้างแพลตฟอร์ม FISHYU ช่วยเหลือชาวประมงให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือโรงงานโดยตรงลดการรับหัวคิวที่แพง ดูแลเรื่องการขนส่งสินค้า เอกสาร และเครดิตให้กับชาวประมง ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจง่ายขึ้นกว่าเดิม

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 300,000 บาท ทีม unknow นำโดย คุณภรณี วัฒนโชติ อดีตผู้บริหารบริษัทฟินแก๊ส ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Chef’s Table ที่เป็นตัวกลางนำวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเพื่อส่งต่อ โปรโมทและทำการตลาดให้เป็นที่รู้จักโดยให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถสร้างอาชีพได้ง่าย ๆ จากวัตถุดิบที่มีอยู่มาประกอบอาหารท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชิมอาหารพื้นบ้าน และสามารถพูดคุยกับคนในชุมชนนั้น ๆ ได้โดยตรง ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ส่วนทีมอันดับ 4-10 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท ทั้งนี้ทีมผู้ชนะ 5 อันดับแรกจะเข้าสู่รอบ Investor Pitch ของ depa Digital Startup Fund เปิดโอกาสให้นำเสนอผลงานกับกลุ่มนักลงทุน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Share your love