มากกว่าความสำเร็จของกิจกรรม “MedTech : Revolutionize Healthcare Landscape” คือก้าวต่อไปของไทยในอุตสาหกรรม MedTech

นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรม Tech & the City “MedTech: Revolutionize Healthcare Landscape” ณ Townhall S – True Digital Park ซึ่งจัดโดย Global Startup Hub BKK ศูนย์ให้บริการสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่บริการให้ข้อมูลทางธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย และกิจกรรมให้ความรู้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงผู้สนใจทั่วไปและผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นผ่านทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้นำในด้านอุตสาหกรรม MedTech ได้แก่ คุณศิวดล มาตยากูร Co-Founderบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด คุณนวรัตน์ ติณสุข COO บริษัท เฮลธ์แท็ก จำกัด และดร.วศิน สกุลคู CCO บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด มาร่วมแชร์วิสัยทัศน์ และ อนาคตของระบบนิเวศในอุตสาหกรรม MedTech และร่วมถกประเด็นที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ ทั้งในมิติของการพัฒนาเทคโนโลยีและมิติของผู้ประกอบการ โดยคุณศิวดล มาตยากูร – Co-Founder บริษัทแคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงบทบาทของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในทางการแพทย์ไว้ว่า  “AI จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากได้ เมื่อถูกใช้เป็นตัวช่วยสำหรับหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แทนที่จะมารักษาในภายหลัง” ในส่วนของคุณนวรัตน์ ติณสุข COO บริษัท เฮลธ์แท็ก จำกัดได้อธิบายความสำคัญของการจัดการข้อมูลสุขภาพที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งว่า  “ประโยชน์ที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีบล็อคเชนคือความ ‘ไม่มีศูนย์กลาง’ และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาได้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างง่ายที่สุด ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างยาปลอม และการปลอมแปลงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์” นอกจากนี้ ดร.วศิน สกุลคู CCO บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด เสนอแนวคิดที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MedTech ควรมีต่อผู้ป่วยไว้ว่า “ในอุตสาหกรรม MedTech ควรเริ่มจากการคำนึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คิดถึงว่าผู้ป่วยต้องการสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง และทำการสำรวจตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ”

โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรทั้งสามท่านกับผู้ชมที่ Townhall S – True Digital Park รวมถึงผู้ชมในออนไลน์จากหลากหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Networking สำหรับผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นการพบปะอย่างใกล้ชิดกับเหล่าวิทยากร ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจอุตสาหกรรม MedTechในการสร้างโอกาสและความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจของตน

กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายอุตสาหกรรม MedTech ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาช่วยกันยกระดับศักยภาพทางการแพทย์ในวงกว้างอีกด้วย

Share your love