A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

ARVร่วมนำเทคโนโลยีจัดแสดงในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023)

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV)  ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ได้ร่วมนำเทคโนโลยีไปจัดแสดงในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023) ที่ทาง ปตท.สผ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหา และเตรียมพร้อมรับกับความท้าทายของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รวมทั้ง ค้นหาแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Balancing the Energy Landscape through Innovation and Sustainability”  

ARV ร่วมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดแสดงที่บูธ ปตท.สผ. ได้แก่ 

หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย (Xplorer) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในภารกิจตรวจสอบอุปกรณ์ใต้น้ำ เช่น ท่อส่งปิโตรเลียม ที่สามารถเก็บข้อมูล ตรวจวัดค่าป้องกันการเกิดสนิมแบบพิเศษ ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จํากัด (ROVULA)

แพลตฟอร์มวิเคราะห์และประมวลผลอัจฉริยะ (Skyller Platform) เป็นบริการตรวจสอบโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างครบวงจร ผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์และประมวลผลภาพจากโดรน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พัฒนาโดย บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด(SKYLLER)

แพลตฟอร์มวิเคราะห์ “วรุณา” (VARUNA Analytics) เป็นบริการที่ช่วยเก็บข้อมูลในพื้นที่ด้วยโดรนสำรวจและดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่แบบ End to End ด้วยระบบเอไอ (AI) ช่วยให้การวางแผนฟื้นฟูได้อย่างตรงจุด และแม่นยำมากยิ่งขึ้น พัฒนาโดยบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA)

นอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีภายในบูธแล้ว ยังมีโซน Tech Talk ซึ่งเป็นเวทีเสวนาบริเวณด้านหน้าบูธ ปตท.สผ. ที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ให้แก่ผู้เยี่ยมชมบูธภายในงานอีกด้วย 

สำหรับงาน IPTC 2023 ในครั้งนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ Reinventing the Oil and Gas Value Chain amidst the Energy Transition, Achieving Carbon Neutrality : The Sustainability Journey, The Energy Workforce of Tomorrow, CCUS: Propspects and Technologies, Towards a Human-centric AI Collaborative Ecosystem: A Holistic Approach, Revitalising Late Life Assets และ Fuels of the Future 

ซึ่งในวันสุดท้ายของงานนี้ ในช่วงการเสวนาภายใต้หัวข้อ Towards a Human-centric AI Collaborative Ecosystem: A Holistic Approach ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ARV ได้รับเกียรติเชิญเป็น Guest Speaker ร่วมแบ่งปันแนวคิด และมุมมองของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ที่ยึดหลักมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ที่ทาง ARV ได้ยึดปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคต

Share your love