A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

ARV News

ARV โชว์ศักยภาพด้าน AI & Robotics บนเวทีระดับเอเชีย ส่งนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงาน Energy Asia 2023

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ส่ง…

Bedrock เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและบรรยาย การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ…

ARV ส่งนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานสัมมนา “เมืองยั่งยืน 2023” หนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม…

ARV ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติด้านเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ส่ง VARUNA และ BEDROCK จัดแสดงนวัตกรรมภายในงานสัมมนาวิชาการ “เมืองยั่งยืน 2023” 21 – 22 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV)    ผู้ให้บริการและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของไทย นำเสนอ 2 สุดยอดนวัตกรรม…

Bedrock เข้าร่วมการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ…

ARV ร่วมลงนาม MOU กับ SRI พร้อมดัน PTIC สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งภูมิภาคอาเซียนARV ร่วมลงนาม MOU กับ SRI  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คุณนาถฤดี โฆสิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและคาร์บอนโซลูชั่น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด…

ARV ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภายในงาน FEA 2023 เพื่อสนับสนุนแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแห่งเอเชียสู่อนาคตที่ยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์…

Bedrock เข้าร่วมการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 ณโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ…