A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Category Event

Bedrock และเทศบาลนครยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครยะลา เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลตำบลลำพญา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลลำพญา เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด คุณทองเล็กปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ คุณขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…

ARV และผู้ว่าฯ กทม. ร่วมหารือการจัดแข่งขัน Drone Racing League ระดับโลก

(31 ม.ค. 66) บริษัท AI and Robotics Ventures ประชุมหารือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องความร่วมมือการจัดการแข่งขัน Drone Racing League (DRL) ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การประชุมในวันนี้ เป็นการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัด Drone Racing League (DRL) ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันการบังคับโดรนความเร็วสูง 90 MPH โดยผู้บังคับมืออาชีพผ่านวิดีโอสตรีมมิงที่ถ่ายจากโดรน สำหรับ DRL เปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2559 ได้รับความสนใจมากมายจากผู้คนทั่วโลก และมีโครงการจัดการแข่งขัน ณ ประเทศไทย หากความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครมีความเป็นไปได้ ก็จะเกิดประโยชน์ในหลายมิติ…

เออาร์วีจัดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จํากัด ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในกลุ่มปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), หน่วยบริหารทุนและจัดการทุนด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องบงกชรัตน์  3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช คุณไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยรศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม​สนับสนุนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาพ ด้านคุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…

วรุณาจับมือข้าวหงษ์ทอง ริเริ่มโครงการเกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนา Smart Farm Solution นำเทคโนโลยีและความรู้ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ ARV ในเครือปตท.สผ. ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด หรือ BSCM ผู้ผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในชื่อตราสินค้า “ข้าวหงษ์ทอง” โดยร่วมกันริเริ่มโครงการ “เกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืนในแปลงข้าวและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำเทคโนโลยี Smart Farm Solution จาก วรุณามาใช้วิเคราะห์ วางแผนคาดการณ์ผลผลิต และบริหารจัดการแปลงเกษตรแบบครบวงจร (End-to-End Solution) สำหรับอุตสาหกรรมข้าวไทยด้วยนวัตกรรมที่สนับสนุนความยั่งยืน ผ่านการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการภาคการเกษตรและเกษตรกร สามารถต่อยอดการเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจรจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วรุณาเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง BSCM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง “ข้าวหงษ์ทอง” และเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในไทยและระดับโลก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความยั่งยืนของพืชผลทางการเกษตร ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ และทักษะด้านนวัตกรรมสู่เกษตรกรไทย โดยโครงการเกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืนในแปลงข้าวและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ วรุณานำเทคโนโลยี Smart Farm…

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป และนายสินธู ศตวิริยะ (ลำดับที่ 1 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี และ นายประยนต์ โสนะชัย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และโซลูชั่นทางธุรกิจ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)…

ARV ร่วมแชร์ความรู้ในงาน RETHINK 2023 ยกระดับนวัตกรรมองค์กรไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและลด 1 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกของภูมิภาค

ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีภารกิจหลักในการเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาค ได้จัดงาน “RETHINK 2023” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมองค์กรสำหรับปีหน้า พร้อมประกาศภารกิจใหม่คือการนำนวัตกรรมองค์กรมาช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระระดับโลกที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ตั้งเป้าลด 1 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกของภูมิภาค “RETHINK 2023” จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ในการดึงศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรมาใช้ในการเปลี่ยนไอเดียนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรโดยผ่านโปรแกรมอย่าง Venture Building หรือการมองหาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยต่อยอดไอเดียนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยคุณสินธู ศตวิริยะ Head of Ventures ของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในช่วง Innovation track ในหัวข้อ ‘Successes, Failures and Lessons Learnt…

เออาร์วี ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตร ส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น, บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด, วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อยกระดับโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ด้วยทาง เออาร์วี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ จึงได้มอบหมายให้ หน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ที่ชื่อว่า ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ซึ่งนำโดย คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…