A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Category Highlight

ARV ลงนามความร่วมมือพัฒนา และเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะARV ลงนามความร่วมมือพัฒนา และเผยแพร่แพลตฟอร์ม

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) และ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)” เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมไปประประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในแผนแม่บทการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0…

เออาร์วี ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดแสดงโดรนแปรอักษร เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง วันที่ 15 พฤศจิกายน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนลานใจบ้าน สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เฝ้าฯรับเสด็จ และนำเสนอนิทรรศการโครงการด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลงานของ ปตท.สผ. ร่วมกับพันธมิตร ที่จะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 ของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ได้แก่ โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage) หรือ CCS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณมาก รวมไปถึง เทคโนโลยีที่จะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ (Carbon Capture and Utilization หรือ CCU) ซึ่ง นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า…

ROVULA และ Kongsberg Ferrotech เผยความโดดเด่นนวัตกรรม ‘Nautilus’ หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงท่อใต้ทะเลครั้งแรกของโลกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายได้กว่า 50%
พร้อมให้บริการลูกค้าและพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติแล้ววันนี้ 

ROVULA หรือ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Subsea IRM (Inspection Repair & Maintenance) ที่ให้บริการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสำรวจ และซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเลอย่างครบวงจร ในเครือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ร่วมกับ Kongsberg Ferrotech พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ใต้ทะเลจากประเทศนอร์เวย์ ประกาศความพร้อมในการให้บริการ‘Nautilus’(นอติลุส) เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจและซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเลแบบครบวงจรครั้งแรกของโลก หลังประสบความสำเร็จจากการนำร่องใช้งานในภารกิจภายใต้เครือปตท.สผ. เราพร้อมแล้ว ที่จะให้บริการลูกค้าและพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและสำรวจปิโตรเลียมใต้ทะเล ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเล การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมระดับโลกถึง 2 รางวัล  ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์…

ARV ลงนามความร่วมมือพัฒนา และเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) กับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ที่เชียงใหม่เป็นที่แรก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ARV ได้มอบหมายให้หน่วยงานธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ที่ชื่อว่า ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูล ยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Smart City สอดคล้องกับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ…

VARUNA ร่วมนำเทคโนโลยี Smart Forest Solution จัดแสดงที่บูธ ปตท.สผ. ในงาน ADIPEC 2022

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก สำหรับบูธของ ปตท.สผ. ในงาน ADIPEC 2022 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ระดับโลก ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย ปตท.สผ. และเออาร์วี (บริษัทในเครือ) ได้ยกทัพนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปจัดแสดง ได้แก่

AI and Robotics Ventures ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

จากชมรมหุ่นยนต์เล็กๆ ภายในองค์กร ที่ผู้หลงใหลในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มารวมตัวกัน วันนี้ได้เติบโตกลายมาเป็น AI and Robotics Ventures หรือ ARV หนึ่งธุรกิจในเครือของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่ขยายขอบเขตธุรกิจออกไปนอกกรอบอุตสาหกรรมพลังงานต้นน้ำ จากจุดเริ่มต้นในการนำหุ่นยนต์ที่ชมรมผลิตขึ้น มาใช้สนับสนุนงานภาคปฏิบัติการในกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วันนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขาก้าวหน้ามาไกล และถูกนำไปบูรณาการเข้ากับการใช้งานในหลากหลายภาคส่วน ซึ่งไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานแบบก้าวกระโดด แต่ยังเป็นการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยไปสู่ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลง และยกระดับนวัตกรรมของประเทศไปสู่สากล หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงท่อใต้น้ำที่บังคับได้จากระยะไกลตัวแรกของโลก โดรนสำรวจและเก็บข้อมูลผืนป่าที่ทำงานเชื่อมกับดาวเทียม แอปพลิเคชันประมวลผลและคาดการณ์ข้อมูลเชิงลึกให้เกษตรกร ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่ทีม ARV ภาคภูมิใจ เพราะได้ใช้ทักษะความสามารถยกระดับชีวิตคนไทยในมิติต่างๆ ให้ดีขึ้น ผลงานของ ARV นั้นน่าทึ่ง เช่นเดียวกับเรื่องราวของทีมนวัตกรรุ่นใหม่ผู้อยู่เบื้องหลัง วันนี้เราจะไปพูดคุยกับ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ARV ผู้ปลุกปั้นธุรกิจเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้น หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตจะล้ำหน้าไปขนาดไหน และจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร…

รู้จักกับ ARV ผู้นำ Tech Company ด้านหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย เจ้าของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2565

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในฐานะชมรมหุ่นยนต์ของ ปตท.สผ. แต่ด้วย Passion และความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำส่งผลให้ในวันนี้ ‘เออาร์วี’ เติบโตขึ้นมากทั้งขนาดธุรกิจ และผลประกอบการ นับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เมื่อปี 2561 และได้สร้างผลงานอันน่าจดจำไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดงโดรนแปรอักษรเป็นเจ้าแรกของอาเซียน การร่วมพัฒนา “Nautilus” หุ่นซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซใต้ทะเลสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก รวมถึงได้พัฒนา “Horrus: Fully Automated Drone Solution” โดรนขับเคลื่อนตนเองแบบอิสระเต็มรูปแบบตัวแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทย ทำให้ เออาร์วี ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นทั้งพันธมิตรและลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ และล่าสุดในปี…

บริษัท แคริว่า (ประทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี และ นายพงส์ โฆสานันท์ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (ประทศไทย) จำกัดรับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากนายบุคลากร ใจดี (ลำดับที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) โดยพิธีรับมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท…

ARV ร่วมงาน SETA 2022 ย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำ Tech Company แห่งประเทศไทย โชว์สุดยอดเทคโนโลยี-โซลูชั่นที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสู่ความยั่งยืน

เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) ย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำ Tech Company ที่มีนวัตกรรมอันโดดเด่น และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้ร่วมโชว์นวัตกรรมและโซลูชันส์ด้านพลังงาน กับบริษัทด้านเทคโนโลยีและพลังงานที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติกว่า 350 บริษัท ในงาน Sustainable Energy Technology Asia 2022 หรือ SETA 2022 เพื่อร่วมเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการผลักดันให้เกิดมิติใหม่ในวงการอุตสาหกรรมพลังงาน ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และตอกย้ำเจตจำนงของประเทศไทยที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) มุ่งสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา…