A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Category Highlight

เออาร์วีจัดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จํากัด ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในกลุ่มปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), หน่วยบริหารทุนและจัดการทุนด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องบงกชรัตน์  3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช คุณไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยรศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม​สนับสนุนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาพ ด้านคุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…

ARV จับมือ กรมทางหลวง ส่ง HORRUS เทคโนโลยีโดรนไร้คนขับ สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ผนึกความร่วมมือกับกรมทางหลวง ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” (ฮอรัส) ในรูปแบบ Drone-in-a box-solution เป็นรายแรกในประเทศไทย มาใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการจราจร และเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ บนเส้นทางหลวงขาออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) กล่าวว่า “ARV ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาต่อยอด เพื่อยกระดับการบริหารจัดการการจราจร จึงได้มอบหมายให้หน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ที่ชื่อว่า ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ HORRUS มาสำรวจสภาพการจราจรให้กับกรมทางหลวงเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยได้นำเทคโนโลยีที่สำคัญ Location Intelligence Platform และเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรหรือหน่วยงาน…

บริษัท วรุณา (ประทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป และนายสินธู ศตวิริยะ (ลำดับที่ 1 จากขวา)หัวหน้างานกลุ่มธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี และ นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ (ลำดับที่ 3 จากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วรุณา (ประทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์  และนางสาวธนัญญา ศรีภักดี (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) เจ้าหน้าฝ่ายขาย บริษัท บูโร เวอริทัส…

ROVULA และ MARSUN ร่วมพัฒนา “Xgateway” เรืออัตโนมัติไร้คนขับ เพื่อใช้ในภารกิจตรวจสอบท่อปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติใต้ทะเล 

ROVULA หรือ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Subsea IRM (Inspection Repair & Maintenance) ที่ให้บริการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสำรวจ และซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเลอย่างครบวงจร ในเครือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ร่วมกับ MARSUN หรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในการต่อเรือด้วยวัสดุคุณภาพสูงให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมพัฒนา “Xgateway” เรืออัตโนมัติไร้คนขับ (Autonomous Surface Vehicle…

วรุณาจับมือข้าวหงษ์ทอง ริเริ่มโครงการเกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนา Smart Farm Solution นำเทคโนโลยีและความรู้ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ ARV ในเครือปตท.สผ. ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด หรือ BSCM ผู้ผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในชื่อตราสินค้า “ข้าวหงษ์ทอง” โดยร่วมกันริเริ่มโครงการ “เกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืนในแปลงข้าวและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำเทคโนโลยี Smart Farm Solution จาก วรุณามาใช้วิเคราะห์ วางแผนคาดการณ์ผลผลิต และบริหารจัดการแปลงเกษตรแบบครบวงจร (End-to-End Solution) สำหรับอุตสาหกรรมข้าวไทยด้วยนวัตกรรมที่สนับสนุนความยั่งยืน ผ่านการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการภาคการเกษตรและเกษตรกร สามารถต่อยอดการเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจรจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วรุณาเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง BSCM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง “ข้าวหงษ์ทอง” และเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในไทยและระดับโลก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความยั่งยืนของพืชผลทางการเกษตร ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ และทักษะด้านนวัตกรรมสู่เกษตรกรไทย โดยโครงการเกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืนในแปลงข้าวและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ วรุณานำเทคโนโลยี Smart Farm…

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป และนายสินธู ศตวิริยะ (ลำดับที่ 1 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี และ นายประยนต์ โสนะชัย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และโซลูชั่นทางธุรกิจ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)…

ARV ร่วมแชร์ความรู้ในงาน RETHINK 2023 ยกระดับนวัตกรรมองค์กรไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและลด 1 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกของภูมิภาค

ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีภารกิจหลักในการเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาค ได้จัดงาน “RETHINK 2023” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมองค์กรสำหรับปีหน้า พร้อมประกาศภารกิจใหม่คือการนำนวัตกรรมองค์กรมาช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระระดับโลกที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ตั้งเป้าลด 1 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกของภูมิภาค “RETHINK 2023” จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ในการดึงศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรมาใช้ในการเปลี่ยนไอเดียนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรโดยผ่านโปรแกรมอย่าง Venture Building หรือการมองหาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยต่อยอดไอเดียนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยคุณสินธู ศตวิริยะ Head of Ventures ของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในช่วง Innovation track ในหัวข้อ ‘Successes, Failures and Lessons Learnt…

เออาร์วี ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตร ส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น, บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด, วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อยกระดับโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ด้วยทาง เออาร์วี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ จึงได้มอบหมายให้ หน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ที่ชื่อว่า ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ซึ่งนำโดย คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

บริษัท โรวูล่า (ประทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี และ นายธษภิชญ์ ถาวรสุข (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) และนายภคชนม์ หุ่นสวัสดิ์ (ลำดับที่ 1 จากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โรวูล่า (ประทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากนายชำนิ โมสกุล (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยพิธีรับมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด การรับมอบใบรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า…