A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Category PR News

ARV ร่วมกับ กรมทางหลวง ส่ง HORRUS อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางช่วงสงกรานต์ เสริมปฏิบัติการทางอากาศเพื่อการบริหารการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ร่วมมือกับ กรมทางหลวงต่อยอดความสำเร็จจากช่วงปีใหม่ ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” (ฮอรัส) ในรูปแบบ Drone-in-a box-solution มาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลการจราจรบนทางหลวงทั้งขาเข้าและขาออกสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันหยุดวันจักรีจนถึงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ (Infographic) บนเพจเฟซบุ๊กของกรมทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถติดตามสภาพการจราจรได้อย่าง Real Time เพื่อวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) กล่าวว่า “เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่ผ่านมา เออาร์วี ภายใต้การสนับสนุนของ  ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของเราประสานงานร่วมกับกรมทางหลวงนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” ที่มีจุดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยี Location Intelligence Platform และ AI ทำการวิเคราะห์ภาพรวมสภาพการจราจรบนทางหลวงในช่วงขาเข้า-ขาออกสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจจับอุบัติเหตุ…

Bedrock จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมจากเทศบาลฯ และ นาย ณชิษณ์ เกิดแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช คณะผู้จัดโครงการสัมมนาฯ…

ARV ผนึกกำลัง ร่วมกับกรมทางหลวง ส่งเทคโนโลยี HORRUS โดรนบินสำรวจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงสงกรานต์

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. มอบหมายให้ ‘BEDROCK’ (เบดร็อค) หนึ่งในหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ เออาร์วี (ARV) ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” (ฮอรัส) ซึ่งโดดเด่นทั้งด้านความยืดหยุ่นและการนำ AI มาใช้ในการมาช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพการจราจร และเฝ้าระวังอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 17 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดวันจักรี – เทศกาลสงกรานต์ บนเส้นทางหลวงทั้งขาเข้าและขาออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังประสบความสำเร็จจากโครงการนำร่องรูปแบบเดียวกันเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ได้มีการต่อยอดในรูปแบบของการติดตั้ง HORRUS บนรถกระบะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย และขยายพื้นที่การปฏิบัติงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จากทั้งบนอากาศและพื้นผิวจราจร นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการจราจรได้แบบ Real Time ผ่านการถ่ายทอดสดภาพจากพื้นที่จริงผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกรมทางหลวง เมื่อผสานเข้ากับเทคโนโลยีการประมวลผลของ HORRUS จะสามารถแสดงข้อมูลการจราจรติดขัดตั้งแต่หัวแถว-หางแถว ข้อมูลสารสนเทศ หรือ Infographic  ช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น พร้อมทั้งลดภาระเจ้าหน้าที่ สร้างความมั่นใจให้การเดินทางของทุกคนสะดวก ปลอดภัยตลอดช่วงเวลาดังกล่าว โดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทดสดสภาพการจราจรและข้อมูลเส้นทางจาก HORRUS ได้ผ่าน:  สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี HORRUS สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ARV Sales@arv231025.onebytespace.com หรือ โทร 02-078-4000 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://arv231025.onebytespace.com/horrus/  

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครขอนแก่น คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  และ คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  และ คุณภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  และ คุณบรรจง โฆษิตจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และพยาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…

Bedrock ร่วมกับ อปท.15 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ อปท.15 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัด เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด พร้อมกับ นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง และพยาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum…

Bedrock จัดกิจกรรม “หลักสูตรอบรม นักวางแผนข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 12” เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรท้องถิ่นไทย สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คุณวีรวัฒน์ รัตนวารหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ จัดกิจกรรม “หลักสูตรอบรม นักวางแผนข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 12” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น การจัดกิจกรรมในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรเทศบาลจากทั่วประเทศที่ได้กว่า 78เทศบาลที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม นักวางแผนข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1 มานำเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานคิดของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจาก บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์…

Bedrock และเทศบาลนครยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครยะลา เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…