A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Category PR News

THE ‘WHY’ OF TECH STARTUP IN THE LARGE CORPORATIONS – OPPORTUNITY OR LIMITATION

ARV as a deep tech ventures builder  The ‘WHY’ of Tech Startup in the Large Corporations – Opportunity or Limitation ARV เกิดตั้งแต่ปี 2013-2014 จากชมรมภายใน ปตท.สผ. ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ได้หลายอย่าง จากการรวมตัวกับเพื่อนๆ พนักงานที่ทำงานในแผนกต่างๆ ทั้งวิศวกรรม ซ่อมบำรุง วิจัยและพัฒนา โดยมีโจทย์หนึ่งคือ การประดิษฐ์เทคโนโลยีที่สามารถเข้าไปช่วยงานทางด้านปฏิบัติการให้บริษัทได้ นั่นคือ กิจกรรมการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันภายใต้ทะเล ซึ่งแต่ก่อน ใช้หุ่นยนต์ที่ต้องอาศัยคนบังคับหรือควบคุมไปยังท่อส่งน้ำมันที่อยู่ในทะเลลึกประมาณ 60-80 เมตร โดยต้องมีผู้ติดตามหุ่นยนต์ไปด้วย…

ARV โชว์ศักยภาพด้าน AI & Robotics บนเวทีระดับเอเชีย ส่งนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงาน Energy Asia 2023

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ส่ง 2 บริษัทในเครือ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA  ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเรื่องคาร์บอนอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย และ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ROVULA ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Subsea IRM (Inspection Repair & Maintenance) ที่ให้บริการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสำรวจ และซ่อมบำรุงท่อปิโตรเลียมใต้ทะเลอย่างครบวงจร นำนวัตกรรมร่วมจัดแสดงภายในงาน “Energy Asia 2023” ซึ่งรวบรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ผู้นำในอุตสาหกรรม และผู้กำหนดนโยบายพลังงานมาหารือร่วมกัน นำเสนอและอภิปรายโซลูชั่นสู่ความก้าวหน้าในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 …

Bedrock เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและบรรยาย การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “การยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และระบบปัญญาประดิษฐ์” โดย คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder of Bedrock ในงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายในงาน Bedrock ได้เข้าร่วมจัดแสดงออกบูธและนำเสนอนวัตกรรม Smart City Data Platform แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างเป็นระบบ…

ARV ส่งนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานสัมมนา “เมืองยั่งยืน 2023” หนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกระดับ ผ่านการส่ง บริษัทในเครือ อย่างบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “VARUNA” ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ “BEDROCK” ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการวิเคราะห์ฐานข้อมูลพื้นที่อัจฉริยะ เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมภายใต้โครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญเรื่องเมืองสีเขียว หรือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บูธปตท.สผ. เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์…

ARV ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติด้านเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ส่ง VARUNA และ BEDROCK จัดแสดงนวัตกรรมภายในงานสัมมนาวิชาการ “เมืองยั่งยืน 2023” 21 – 22 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV)    ผู้ให้บริการและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของไทย นำเสนอ 2 สุดยอดนวัตกรรม ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญเรื่องเมืองสีเขียว หรือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี  ทั้งนี้สามรถติดตามการนำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวได้ภายในบูธของ ปตท.สผ. ที่งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมโครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” (Sustainable City) ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามข้อมูลโครงการเมืองยั่งยืนเพิ่มเติมได้ทาง ศึกษาเทคโนโลยีจาก บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  หรือ โทร 02-078-4000 

Bedrock เข้าร่วมการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จ.เชียงใหม่ คณะผู้จัดการอบรมฯ ได้เชิญ คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder of Bedrock บรรยายในหัวข้อ “การยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และระบบปัญญาประดิษฐ์” การเข้าร่วมบรรยายอบรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับนักบริหารท้องถิ่นให้เป็นนักพัฒนามืออาชีพ และยกระดับการประสานความร่วมมือทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงการเกิดพื้นที่กลางในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ARV ร่วมลงนาม MOU กับ SRI พร้อมดัน PTIC สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งภูมิภาคอาเซียนARV ร่วมลงนาม MOU กับ SRI  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คุณนาถฤดี โฆสิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและคาร์บอนโซลูชั่น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งบอร์ดบริหารบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV พร้อมด้วย ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ร่วมลงนาม MOU กับ Mr. David Parekh ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SRI International ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ถือกำเนิดจาก Stanford Research Institute…

ARV ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภายในงาน FEA 2023 เพื่อสนับสนุนแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแห่งเอเชียสู่อนาคตที่ยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ส่ง 2 บริษัทในเครืออย่าง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือVARUNA  ผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย และ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด หรือSKYLLER ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภาคอุตสาหกรรมด้วย AI และโดรน ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์สำหรับงานสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดแสดงร่วมกับบูธของ ปตท.สผ. ในงาน Future Energy Asia Exhibition and…

Bedrock เข้าร่วมการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 ณโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่2 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์  คณะผู้จัดการอบรมฯ ได้เชิญ คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์…