Eyes From the Sky: ความร่วมมือใหม่ระหว่าง SKYLLER และ Nam Thuan เพื่ออนาคตของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับ Nam Thuan Energy Investment Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Super Energy Corporation Public Co.,Ltd. สร้างความร่วมมือใหม่ในโปรเจกต์ “Eyes From the Sky” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่องนนทรี โรงแรม Eastin Grand Sathorn โดยหวังสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการใช้งานโดรนโซลูชั่นอัจฉริยะ เพื่อมิติใหม่ด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม

โดยภายในงาน ดร.ศิวัตม์ สายบัว CEO & Co-Founder บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด และ คุณสุภ ไวศยารัทธ์ รองประธานบริหารและผู้อำนวยการบริษัท Super Energy Group เวียดนาม ได้ร่วมลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น ซึ่งความร่วมมือนี้จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีและพัฒนาก้าวใหม่ๆ ของสไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ ที่มีประสบการณ์การให้บริการโดรนโซลูชั่นอย่างครบวงจร และ Nam Thuan Energy Investment Joint Stock Company ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมพลังงานให้มากกว่าที่เคยเป็นมา

Share your love