งาน “MedTech : Revolutionize Healthcare Landscape”

มาถึงแล้ว! โอกาสที่คุณจะได้ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีข้อมูลสุขภาพกับงาน “MedTech : Revolutionize Healthcare Landscape” พร้อมพบปะวิทยากรสุด exclusive ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของคนไทยได้ดียิ่งขึ้น

พร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ และเหล่าสตาร์ทอัพ ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศในอุตสาหกรรม MedTech 

พบกับ  

  • นพ.เดโชวัต พรมดา – Founder & CEO – HealthTAG
  • ดร.วศิน สกุลคู – Chief Commercial Officer – Genfosis
  • คุณศิวดล มาตยากูร – Co-founder – Cariva (Thailand) Co., Ltd. 

🗓 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

📍True Digital Park : ตึก Pegasus, ชั้น 7 ห้อง Townhall S 

     หรือ Zoom Meeting 

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่ 👉🏻 https://forms.gle/CAadJWjQq2GMGfLV7

Share your love