ARV เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการในงาน “HACKaTHAILAND มาพร้อมแนวคิด New Normal : Digital Possibilities”

“ARV” ได้ร่วมนำเทคโนโลยีไปจัดแสดงในงาน “HACKaTHAILAND ที่ปีนี้มาพร้อมแนวคิด New Normal : Digital Possibilities” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอย่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด และหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ARV  ได้นำไปร่วมจัดแสดง ได้แก่ “LAIKA” หุ่นยนต์สุนัขสี่ขา ที่สามารถตรวจสอบและนำทางในพื้นที่ต่างระดับ “MARS” หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ สามารถจดจำสภาพแวดล้อมและตรวจจับ แก้ไขเหตุฉุกเฉิน  “HORRUS” โดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มาพร้อมกล่องชาร์จในตัว โดยสามารถตั้งโปรแกรมการปฏิบัติภารกิจได้แบบอัตโนมัติ ผ่านแพลตฟอร์มการควบคุมระยะไกล ( Remote controlled) โดยไม่ต้องใช้นักบิน (UAV)

วันที่ 4 เมษายน 2565, คุณภาคภูมิ เกรียงโกมล, Robotic Team Lead, ตัวแทนผู้บริหารของ  ARV ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “HACKaTHAILAND New Normal: Digital Possibilities” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธี และเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการเป็นประธานในพีธีเปิดงาน แฮกกาไทยแลนด์ ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยที่ผ่านมารัฐบาลเตรียมความพร้อม โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฮับดิจิทัล) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 5G เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ฯลฯ และการขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ชุมชน (Digital Transformation) และเตรียมความพร้อมด้าน big data เช่น การสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลทักษะสูง โดยภายหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเตรียมเผชิญกับกระแสความ เปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้

โครงการ HACKaTHAILAND เกิดจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนไทย พัฒนาระบบนิเวศน์ธุรกิจของกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการรับรู้ทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมให้ได้เห็นว่า ‘ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้’ ผ่าน 3กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย HACKaTHAILAND Learning Platform, HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon และ HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition

โครงการ HACKaTHAILAND จะมีไปจนถึงวันที่ 17 เม.ย.นี้ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับความรู้จากเวทีเสวนาและ สนุกไปกับกิจกรรมต่าง

ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK (บูธ ARV อยู่บริเวณชั้น 3)

Share your love