ARV X PTTEP มอบนวัตกรรมช่วยบุคลากรแพทย์สู้ COVID-19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทางบริษัท AI & Robotics Ventures (ARV) ได้ร่วมบริจาคหุ่นยนต์ “CARA” หุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการนำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร จำนวน 10 ตัว และ “Xterlizer” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ ARV ได้พัฒนาขึ้นร่วมกับบริษัทพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมช่องทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ของกลุ่ม ปตท. ณ อาคาร EnCo Terminal หรือ Enter ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ตลอดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ARV และ ปตท.สผ. เป็นอีกหนึ่งพลังที่ร่วมเคียงข้างคนไทย โดยได้สนับสนุนนวัตกรรม และงบประมาณกว่า 63 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบและกล่องทำหัตถการแรงดันลบ, การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19, รถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ, ชุดอุปกรณ์ระบบตรวจวัดอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 และควบคุมห่วงโซ่ความเย็น, เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง, หุ่นยนต์นำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร และหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Share your love